Minister Kaag versnelt bijdrage aan Palestijnse VN-organisatie UNRWA

IN NEDERLAND / Door: ELKAN VAN DER RAAF / 18 jan 2018 NEDERLAND VN

Minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken / Flickr.Minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking versnelt de Nederlandse jaarbijdrage aan de Palestijnse vluchtelingenorganisatie UNRWA. Het bedrag van 13 miljoen euro wordt direct beschikbaar gesteld. Het besluit komt nadat Trump de Amerikaanse steun aan de VN-organisatie halveerde.

UNRWA (voluit: United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) is de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen. In tegenstelling tot andere vluchtelingen, is de Palestijnse vluchtelingenstatus niet tijdelijk. Integendeel, het is een erfelijke status die zelfs voor adoptiekinderen geldt. Als gevolg van de unieke overerfelijkheid en de voordelen die het UNRWA-vluchtelingschap biedt, is het aantal Palestijnse ‘vluchtelingen’ vanaf 1950 gestegen van 750.000 tot maar liefst vijf miljoen Palestijnen in ballingschap in 2017.

De grootste donateur van UNRWA is de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Donald Trump heeft echter deze week besloten om de bijdrage met 65 miljoen euro te verlagen, waardoor slechts 60 miljoen overblijft. Trump vindt dat de Palestijnse Autoriteit niet genoeg doet om vrede met Israel te bewerkstelligen.

In reactie op de kaalslag heeft UNRWA de internationale gemeenschap opgeroepen het gat te vullen. Deze smeekbede is niet aan dovemansoren gericht: gisteren maakte België al bekend 23 miljoen versneld aan de VN-organisatie over te maken. Het bedrag, dat oorspronkelijk in termijnen uitbetaald zou worden, zal nu in één keer toegezonden worden.

Nederland blijft niet achter: vandaag heeft Minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking bekendgemaakt dat Nederland haar jaarbijdrage van 13 miljoen onmiddellijk beschikbaar stelt voor UNRWA. Volgens de bewindspersoon zijn de financiële tekorten bij de VN-organisatie “inmiddels acuut nu de Amerikaanse regering een deel van haar financiële bijdrage heeft ingetrokken.” Daardoor kan UNRWA “een aantal basisbehoeften niet meer garanderen”, aldus Kaag. Volgens minister Kaag is de rol die de organisatie voor Palestijnse vluchtelingen speelt, dan ook “onmiskenbaar.” “UNRWA blijft een belangrijke partner van Nederland.”

In het persbericht dat melding maakt van de versnelde beschikbaarstelling van de Nederlandse bijdrage, valt ook te lezen dat minister Zijlstra zich tijdens zijn reis door het Midden-Oosten heeft laten informeren over de situatie onder Palestijnse vluchtelingen. Toen uitte ook hij zijn zorgen over de financiële tekorten bij UNRWA. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken kan de schaarste bij de VN-organisatie “tot grotere humanitaire problemen leiden en niet bijdragen aan stabiliteit in de regio en verbetering van de verstandhouding tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit.”