Minister Slob in antwoord op weglaten Joodse geschiedenis Jeruzalem: scholen zelf verantwoordelijk

IN NEDERLAND / Door: ARON VRIELER / 18 apr 2019 JERUZALEM ONDERWIJS

Gisteren heeft minister Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media antwoord gegeven op Kamervragen van PVV-fractieleden over “opnieuw geschiedvervalsing in Nederlands schoolboek”.

Het komt geregeld voor dat Kamervragen worden gesteld over de inhoud lesmethodes die gebruikt worden op scholen. De minister is dan ook kort in zijn antwoord: het Nederlandse onderwijssysteem kent een verantwoordelijkheidsverdeling, volgens welke scholen autonoom zijn in het inrichten van hun onderwijs. Het kabinet heeft hier geen zeggenschap over, aangezien deze vrijheid van onderwijs in de grondwet is vastgelegd.

Joodse geschiedenis weggelaten in lesboeken

Het lesboek “Plein M” van Noordhoff Uitgevers bevat een hoofdstuk over het ontstaan van de Arabische wereld, met speciale aandacht voor Jeruzalem als heilige stad voor de islam en het christendom. Over de rol die de stad speelt in het jodendom wordt opvallenderwijs heen geschreven. Dit terwijl Jeruzalem ook de locatie is van de Klaagmuur, het enige restant van de Tweede Tempel en een heilige plaats in de joodse religie.

De minister benadrukt echter dat van scholen een verantwoordelijke houding wordt verwacht:

“Tegelijkertijd is onderdeel van die vrijheid dat scholen de verantwoordelijkheid hebben om richting ouders en leerlingen aanspreekbaar te zijn op de gemaakte keuzes en de omgang met leermethoden. Ouders en leerlingen kunnen kwesties via de vertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad bij het schoolbestuur aankaarten”

Een bezorgde ouder heeft onlangs contact opgenomen met Noordhoff over de kwestie, zo heeft zij het CIDI laten weten. Hierop kreeg zij van de uitgever te horen dat “de beperkte tijd en plaats in het lesmateriaal” heeft geleid tot de keuze om alleen aan de twee grootste religies in Nederland aandacht te besteden.

Volgens deze redenatie zijn sommige groepen in de samenleving nu eenmaal minder relevant als ze klein zijn. Dit is een uiterst zorgelijke houding, vooral wanneer als gevolg op suggestieve wijze onderwezen wordt over een van de meest hardnekkige conflicten ter wereld. Het is te hopen dat scholen en medezeggenschapsraden zorgvuldiger omgaan met het advies van de minister.