Mogherini negeert wens van Europees Parlement om Hezbollah als terreurorganisatie aan te duiden

Onlangs hadden een aantal leden van het Europees Parlement Hoge Vertegenwoordiger Mogherini een brief gestuurd waarin zij verzoeken Hezbollah – zowel de militaire als de politieke tak – als terroristische organisatie aan te duiden. De EU-buitenlandchef is echter onvermurwbaar en heeft geen enkel voornemen het EU-beleid ten aanzien van Libanon te wijzigen.

Hezbollah maar half op terreurlijst EU
Momenteel maakt de EU nog een onderscheid tussen de twee takken van Hezbollah, en erkent het alleen de militaire afdeling als terroristisch. Dit terwijl de leider van de sjiitische beweging, Hassan Nasrallah, zelf niet eens dit onderscheid maakt. Nederland is één van de weinige landen dat erkent dat Hezbollah één en dezelfde organisatie is. 

Mogherini denkt het echter beter te weten dan Nasrallah. De wens van de EP-leden om Hezbollah als één organisatie met een terroristisch oogmerk aan te duiden, negeert zij. In antwoord op het verzoek van de Europarlementariërs wijst de Hoge Vertegenwoordiger op het reeds bestaande beleid van de EU ten aanzien van Libanon.

Constructieve gesprekken met Hezbollah
Eerder dit jaar had een groep Europarlementariërs ook al een oproep aan Mogherini gedaan om niet langer een onderscheid te maken tussen de twee afdelingen van Hezbollah. De Hoge Vertegenwoordiger liet toen weten dat gezien de “complexiteit van de politieke balans tussen gemeenschappen in Libanon en de algehele fragiele situatie in de regio, de EU overtuigd blijft van het aangaan van constructieve gesprekken met alle politieke partijen in het land.” Volgens Mogherini draagt dit bij aan de veiligheid van zowel Europa als het Midden-Oosten. In haar brief van gisteren herhaalt de EU-buitenlandchef dat de EU toegewijd is aan een stabiel en veilig Libanon.

Hezbollah gevaar voor Europa
Mogherini gaat hierbij voorbij aan het feit dat Hezbollah juist destabiliserend optreedt en een gevaar is voor niet alleen het Midden-Oosten, maar ook voor Europa. De proxy van Iran heeft immers ook in Europa bloed aan haar handen. In 2012 pleegde een zelfmoordterrorist van Hezbollah een aanslag op een bus in Bulgarije waarbij zes slachtoffers en tweeëndertig gewonden te betreuren waren.

Desondanks denkt Mogherini dat constructieve gesprekken aangaan met deze moordzuchtige beweging en een onderscheid maken die de leider van de organisatie zelf niet eens maakt, bij zal dragen aan veiligheid. Het tegendeel is echter waar. Door alleen van de terroristische tak de fondsen te bevriezen, kan Hezbollah nog steeds opereren door geldstromen en andere middelen via de politieke tak om te leiden.