Moslims, Joden en andere Nederlanders roepen op tot vrede

Op initiatief van het PvdA Tweede-Kamerlid Judith Belinfante hebben honderden Nederlanders, merendeels Joden en Moslims, een oproep ondertekend aan Jasser Arafat en Ariel Sharon om het bloedvergieten te beëindigen en het geweld tussen Palestijnen en Israeli’s te staken.

De eerste acht ondertekenaars waren vier Joden (Judith Belinfante, Ronny Naftaniel, John Manheim en Jaap Meijers) en vier Arabieren/Palestijnen (Nabil Sahhar, Ahmed Aboutaleb, Mohammed Sini en Avo Kaplanian). Onder de naam Nederlandse Coalitie voor Vrede willen zij op persoonlijke titel een brede beweging op gang brengen, die zich inzet voor een rechtvaardige vrede tussen Israel en het Palestijnse volk. Inmiddels hebben zich verschillende leiders van moskeegroepen bij het initiatief aangesloten. Aan Joodse kant is de verklaring onder meer ondertekend door Hadassa Hirschfeld, Rob Wurms, Awraham Soetendorp, David Lilienthal, Job Cohen, Ed van Thijn, Tamara Benima, Ralph Inbar, Willy Lindwer, Carine Cassuto, Harry van den Bergh, Daphne Meyer, Ernst Numann, Albert Milhado, Hans Fels, Dick Houwaart, Daphne Meyer, Manja Ressler, Florus Wijsenbeek en Hanneke Gelderblom. De initiatiefnemers hopen, dat zoveel mogelijk personen van welke gezindte dan ook de oproep, die aan de Israelische en Palestijnse regeringen overhandigd zal worden, zullen tekenen. Hiervoor kunt u terecht bij Judith Belinfante p/a postbus 20018 2500 EA Den Haag, tel: 070- 318 2778, fax: 070- 3183787, e mail: j.belinfante@tk.parlement.nl

Hieronder volgt de gehele oproep:

Oproep aan Ariel Sharon en Jasser Arafat:

stop het bloedvergieten,
geef vaders, moeders en kinderen hoop
op leven in een veilig land,
sluit vrede

Wij betrokkenen bij het Israëlische volk en het Palestijnse volk, zijn diep bezorgd over de voortdurende toename van het militaire geweld en het straatgeweld tussen beide partijen, dat leidt tot een zware tol aan mensenlevens, onmetelijk leed, en het voortdurend schenden van mensenrechten en menselijke waardigheid.

Wij roepen op tot

  • het onmiddellijke staken van het geweld tussen beide volkeren
  • de onmiddellijke terugtrekking van de Israëlische troepen naar de posities van voor de tweede intifada, het beëindigen van de beperking
  • aan de bewegingsvrijheid van Palestijnen en het stopzetten van de Palestijnse terreuraanslagen
  • het staken van wederzijdse oproepen tot haat en het normaliseren van betrekkingen
  • het beëindigen van de nederzettingenpolitiek

De onmiddellijke hervatting van de vredesonderhandelingen dient te leiden tot de beëindiging van de Israëlische bezetting van de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever en tot de totstandkoming van de twee statenoplossing, die op basis van Veiligheidsraadresoluties 242 en 1397 de Israëlische en Palestijnse volkeren het recht geeft om in waardigheid en veiligheid te leven, ieder binnen een eigen onafhankelijke staat.

Wij doen een beroep op de leiders van de wereldgemeenschap, en in het bijzonder de Nederlandse regering om alle positieve middelen aan te wenden die een duurzame vrede bevorderen en tevens een menswaardig bestaan voor de Palestijnse vluchtelingen mogelijk maken.
Zonder hoop geen menswaardig leven, maar ook hoop moet levend gehouden worden. Daarom ondersteunen wij alle Israëli’s en Palestijnen die een coalitie willen vormen om de noodzakelijke en rechtvaardige vrede tussen beide volkeren tot stand te brengen.