Motie: antisemitisme Europees aanpakken

tweedekamerDe regering moet de aanpak van antisemitisme expliciet agenderen op Europees niveau, als het aan de Kamer ligt. Een motie van Elbert Dijkgraaf van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) die hierom vraagt, is vanmiddag met algemene stemmen aangenomen. Alle fractiewoordvoerders tekenden mee.

Timmermans: “Antisemitisme is één van de donkerste uitingen van de Europese ziel, racisme zit in ieder mens.”

Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken Timmermans houdt naar aanleiding van de motie een fel betoog tegen discriminatie, en antisemitisme in het bijzonder. De minister gaat in op het aanwijzen van Joden en andere bevolkingsgroepen als zondebokken en hoe Europese politici daarvoor moeten waken. “Een van de demonen die ons Europeanen achtervolgt is, dat we op momenten dat het slecht gaat, gaan zoeken naar een zondebok. Eeuwenlang zijn Joden onderdeel geweest van die zondebok.” De minister eindigt zijn pleidooi: “De strijd tegen discriminatie moet ons veel waard zijn. Als iets het Europese project bedreigt, dan is het dit. Het is een taak die we allen delen.” (Zie de video en de volledige tekst van de motie onderaan dit bericht.)

Tijdens het Kamerdebat vraagt Timmermans ter verduidelijking aan de indiener van de motie, of alleen de Europese Unie wordt bedoeld of alle niveaus in Europa. Timmermans geeft aan dat Nederland op dit moment reeds in breder Europees verband samenwerkt. Bijvoorbeeld met de Amerikanen in het kader van de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa) en met de mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa. De minister hoopt dat Dijkgraaf in breed Europees verband bedoelt.  In reactie op de minister zegt Dijkgraaf: “Zo is het bedoeld en ik ben blij met de interpretatie van de minister.”

 

 De volledige motie :

De Kamer, Gehoord de beraadslaging, Constaterende, dat ook in de lidstaten van de Europese Unie antisemitisme een serieuze bedreiging is voor het dagelijks leven van veel Joden; Overwegende, dat de aard, omvang en hardnekkigheid van antisemitisme een toegesneden aanpak hiervan rechtvaardigt; Verzoekt de regering om de aanpak van antisemitisme expliciet te agenderen op Europees niveau en de Kamer hierover nader te berichten En gaat over tot de orde van de dag.