Motie opschorting associatieverdrag Israel verworpen

Gisteren stemde een meerderheid van de Tweede Kamer tegen een motie ingediend door Kamerleden Harry van Bommel (SP) en Rik Grashoff (GroenLinks). In de motie pleitten de Kamerleden om het associatieverdrag tussen Israel en de Europese Unie op te schorten.

Het associatieverdrag is het belangrijkste document waarop relaties tussen de EU en Israel zijn gebaseerd. De overeenkomst, gesloten in 1995,  bestaat uit een framework voor coöperatie op allerlei terreinen en afspraken voor handel.

De Kamerleden Van Bommel en Grashoff willen dit verdrag opgeschort zien totdat Israel stopt met de bouw van nederzettingen. In hun motie roepen ze de regering op hiervoor te pleiten op Europees niveau. 

SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66 en Groep Kuzu/Özturk stemden voor de motie. VVD, CDA, PVV, ChristenUnie, SGP, Groep Bontes/van Klaveren, 50PLUS en onafhankelijk kamerlid Houwers stemden tegen. Kamerleden Van Vliet, Monasch, en Klein hebben niet deelgenomen aan de stemming. De motie haalde dan ook geen meerderheid en is verworpen.

Zelfs als de motie aangenomen zou zijn zou dit niet onmiddellijk gevolgen voor het verdrag hebben. Nederland kan niet op eigen initiatief Europese verdragen met andere landen opschorten en zou voor het opschorten van een Europees verdrag brede steun bij de andere EU-lidstaten moeten vinden. Overigens heeft de EU ook met de Palestijnen in 1997 een associatieverdrag gesloten.

Kamerlid Grashoff beweerde op Twitter dat Israel in strijd met het associatieverdrag zou handelen. Hierbij citeerde hij een Tweet waarin wordt gesproken over de bouw van Israelische nederzettingen. Het associatieverdrag rept echter met geen enkel woord over nederzettingen of de Palestijnen. Sterker nog, producten uit Israelische nederzettingen worden door de EU niet als Israelisch beschouwd en vallen daarom niet onder de provisies in de overeenkomst. Het Israelische nederzettingenbeleid (en de mogelijke illegaliteit daarvan) kan dus onmogelijk een schending van het associatieverdrag zijn.