Motie over de inzet van gespecialiseerde rechercheurs bij discriminatie aangenomen

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen die de regering verzoekt onderzoek te gaan doen naar de inzet van gespecialiseerde rechercheurs bij discriminatie. Het voorstel was ingediend door Vera Bergkamp (D66), Kirsten van den Hul (PvdA) en Nevin Özütok (GroenLinks).

De indieners van de motie constateren dat de aangiftebereidheid onder slachtoffers van antisemitisme en andere vormen van discriminatie laag is. Hierdoor dreigen deze problemen “steeds verder onder de radar” te verwijnen, aldus Bergkamp, Van den Hul en Özütok.

Het CIDI, de antisemitismewaakhond in Nederland, herkent dit beeld. Regelmatig geven melders van een antisemitisch incident bij het CIDI aan dat ze zich door de politie niet serieus genomen voelen, in sommige gevallen is er zelfs geen sprake van bereidheid de aangifte op te nemen. Hierdoor is de aangiftebereidheid laag.

Een onderzoek door het Fundamental Rights Agency bevestigt dat aangiftebereidheid onder slachtoffers van antisemitisme laag is. In de enquête door de FRA, heeft slechts 25% laten weten antisemitische incidenten die ze zijn overkomen te hebben gemeld bij de politie, een belangenorganisatie of elders.

Eerder hadden Bergkamp, Van den Hul en Özütok al een motie ingediend die oproept tot een onderzoek naar de mogelijkheden voor een pilot met gespecialiseerde rechercheurs bij discriminatie. Dit voorstel werd echter door een meerderheid van de Tweede Kamer afgewezen.

De drie Kamerleden lieten zich echter niet uit het veld slaan en dienden een nieuwe, aangepaste motie in. De nieuwe tekst “verzoekt de regering, met een open blik de ervaringen uit het buitenland met gespecialiseerde discriminatierechercheurs te bestuderen, in gesprek te gaan met belangenorganisaties, politie en het Openbaar Ministerie en op basis hiervan te onderbouwen of de inzet van gespecialiseerde rechercheurs bij discriminatie kan leiden tot meer succesvol afgeronde zaken en daarmee vergroting van de meldingsbereidheid”.

Dit keer is de motie wel aangenomen. SP, GroenLinks, DENK, D66, SGP, ChristenUnie. PvdA, PvdD en 50PLUS stemden allemaal voor. Allen VVD, CDA, PVV en FvD stemden tegen.

Het is zeer benieuwend wat de regering zal concluderen over de inzet van gespecialiseerde rechercheurs bij discriminatie naar aanleiding van het verzochte onderzoek in de aangenomen motie. Ieder initiatief dat de aangiftebereidheid onder slachtoffers kan vergroten, dient serieus overwogen te worden.