NCTV: dreiging blijft ‘aanzienlijk’, maar zorgen over antisemitisme

De NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding) heeft het nieuwe dreigingsbeeld uitgebracht. Hieruit blijkt dat het dreigingsniveau onveranderd op niveau 3 blijft. De dreiging van een aanslag is daarmee ‘aanzienlijk’. Uit het rapport blijkt tevens dat het antisemitisme bij bepaalde groepen groeit en een grote rol speelt in hun radicale gedachtegoed.

Bron: infographic NCTV

Dreiging aanzienlijk

De terroristische dreiging blijft ‘aanzienlijk’ en de NCTV ziet dreigingen uit meerdere hoeken. Zowel uit extreemrechts, extreemlinks en jihadistisch gedachtegoed ziet de NCTV dat groepen bereid zijn om indien nodig geweld te gebruiken. Zo stelt het rapport verder dat men een verdere radicalisering vaststelt als het om corona en de maatregelen daaromheen gaat.

Met betrekking tot het salafisme en jihadisme, wat men ziet als de grootste bedreiging voor Nederland, maakt het rapport zich vooral zorgen over de zelfopgelegde verzuiling. Zo ook over de afwijzing van de rechtstaat en het eigen onderwijs, waarbij “het een zwart-witbeeld over de islam biedt, waarbij alles wat niet strookt met de dit denkbeeld wordt verafschuwd”. “Hierbij gaat het onder andere om afkeer van homo’s, ongelovigen, christenen, joden en andersdenkende moslims,” valt te lezen in het rapport. Hoewel men stelt dat de groep nog amper groeit, lijkt zij wel steeds fanatieker en radicaler te worden. De val van Afghanistan aan de radicaal islamistische Taliban is voor dit soort groepen mogelijk een nieuwe rallying call

Als het om extreemrechts én extreemlinks gaat dan zijn de zorgen vooral om de snelle online verspreiding van beide ideologieën. Zo ziet men een professionalisering van de boodschap en van het handelen tijdens demonstraties. Eenzelfde geluiden komen onder andere uit Frankrijk en Duitsland. Buitenlands extremistisch discours bereikt ook Nederlandse jongeren en krijgt voor sommigen een belangrijke plek in het (online) sociale leven. 

Opvallend is dat bij alle groepen waaruit dreiging voortkomt, dat zij antisemitische tendensen kent. Recentelijk kwam er nog een rapport dat de kruisbestuiving tussen extreemrechts en de coronacritici blootlegde. Vanuit jihadistische hoek is bekend dat antisemitisme in de haarvaten van de ideologie zit. Dat aanhangers van deze ideologieën antisemitische denkbeelden vertonen én mogelijk geweld zullen gebruiken is een zorgelijke gedachte.

Ook antisemitisme bij pro-Palestijnse betogers

Het rapport benadrukt ook de zorgen omtrent pro-Palestijnse betogers, die zich meer en meer antisemitisch uitlaten. Zo waren er afgelopen mei bij meerdere demonstraties antisemitische leuzen te horen, werden IS-vlaggen meegedragen en riep men op tot de vernietiging van Israel en de vestiging van een kalifaat. In Cuijk werd zelfs een Joods monument beklad met de tekst “Free Palestine.” De NCTV schrijft daarover het volgende (Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 55, p. 30-31):

“Naar aanleiding van de escalatie van het Israëlisch-Palestijns conflict in mei, zijn er – net als in 2014 – op diverse plaatsen in ons land pro-Palestijnse-demonstraties gehouden. Daarbij werden antisemitische leuzen gescandeerd en met kalifaatvlaggen gezwaaid. De organisatoren en deelnemers van de demonstraties waren ogenschijnlijk gemêleerd; van klassieke actoren, groepen uit de Nederlands-Palestijnse gemeenschap, linkse groepen, tot ad hoc online initiatieven waarbij het moeilijker is de ideologische achtergrond te achterhalen.

Vanwege de hoogoplopende emoties, vooral aan pro-Palestijnse zijde, bestond het risico dat een alleen handelende dader of kleine groepen radicale of buitenwettelijke methodes gingen hanteren, met mogelijk joodse objecten als doelwit. De vernieling van het monument ‘Cuijkse joden’ in Cuijk was daar een concreet voorbeeld van. De pro-Palestijnse protesten in Nederland stopten nadat Israël en Hamas op 20 mei een bestand sloten. Gelet op de aanwezige voedingsbodem voor spanningen zijn bij een eventuele nieuwe escalatie tussen Israël en Palestijnse groepen opnieuw dergelijke incidenten in Nederland voorstelbaar.”

Dat er antisemitische leuzen gescandeerd werden tijdens pro-Palestijnse demonstraties was reeds bekend. Desalniettemin is het van belang datde NCTV dit probleem ook duidelijk onderstreept. Het is van groot belang dat ordehandhavers dit soort leuzen herkennen en erop acteren.