Nederland boycot waarschijnlijk Durban III

Nederland zal Durban III boycotten indien blijkt dat de conferentie gebruikt zal worden voor antisemitische of anti-Israelische boodschappen. Dit heeft Uri Rosenthal, minister van Buitenlandse Zaken gezegd in antwoord op vragen in de kamer. De conferentie zal op 21 september in New York plaatsvinden. Durban III is het vervolg op eerdere conferenties van de VN, die ogenschijnlijk bedoeld waren om racisme te bevechten, maar in werkelijkheid gebruikt worden als platform om Israel te bashen.

Minister Rosenthal beantwoordde vijf vragen van Kamerleden Kees van der Staaij (SGP) en Joël Voordewind (Christen Unie) over de aankomende Durban conferentie. De vragen werden gesteld naar aanleiding van de aankondigingen van de VS, Canada en Israel om Durban III te boycotten. Rosenthal: “De Regering zal de conferentie boycotten indien … de indruk bestaat dat de bijeenkomst op 22 september zal worden aangegrepen voor antisemitische of anti-Israelische boodschappen”. Daarnaast verklaarde Rosenthal dat Nederland de conferentie ook zal boycotten als er in het concept van de politieke verklaring (dat meestal ruim voor de conferentie beschikbaar is) geen afstand genomen wordt van de paragrafen in de slotverklaring van Durban I die betrekking hebben op het Midden-Oosten.

In 2001, tijdens de eerste ‘Wereld Conferentie tegen Racisme’, die in Durban gehouden werd en daarom Durban I genoemd wordt, stapten de VS, Canada en Israel op, toen er plannen waren om Zionisme gelijk te stellen aan racisme. Hoewel dit uiteindelijk niet opgenomen werd in het officiële document, was het wel de algemene teneur op de conferentie; vooral de Syrische en Iraanse delegaties wilden dit er in hebben.

De Durban Review Conferentie in 2009, ofwel Durban II, werd door Nederland, Australië, Canada, de VS, Duitsland, Italië, Polen en Nieuw Zeeland geboycot, terwijl Tsjechië de conferentie op de eerste dag verliet. Tijdens een toespraak van de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad stonden alle Westerse delegaties op en verlieten zij de zaal. Hij noemde Israel ‘volledig racistisch’ en in de Engelse versie van zijn toespraak werd de Holocaust ‘een ambigue en dubieuze kwestie’ genoemd. Van een aantal landen kreeg Ahmadinejad echter wel applaus.

Hoewel Rosenthal zegt dat er nog geen concrete aanwijzingen zijn dat Durban III gebruikt zal worden voor antisemitisme, Holocaust ontkenning en Israel haat, is het echter zeer waarschijnlijk dat dit wel zo zal zijn. Volgens Rosenthal beraadt de Regering zich dan ook “over de waarschijnlijkheid dat de bijeenkomst in september zal worden aangegrepen voor het afgeven van antisemitische boodschappen, alsmede het uiten van onterechte – en in de context van racismebestrijding irrelevante – kritiek op Israël.”

Eind juli 2011 kondigde Nederland definitief aan Durban III te boycotten.