Nederland doet mee aan anti-Israelische obsessie VN

IN NEDERLAND / Door: LUUK SMIT / 2 dec 2021 ISRAEL VN

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) heeft opnieuw gestemd over een stapel eenzijdige resoluties tegen Israel. Deze resoluties waren ingebracht door meerdere Arabische landen en eentje viel meteen op. In een resolutie over Jeruzalem gebruikte men puur en alleen de Arabische en islamitische terminologie voor de Tempelberg. De Joodse en christelijke connectie tot deze heilige plaats werd niet genoemd. Nederland onthield zich van stemming bij deze resolutie, vorig jaar stemde Nederland nog voor een soortgelijke motie, ondanks eerdere actie vanuit de Eerste Kamer en moties vanuit de Tweede Kamer. De Nederlandse VN-delegatie durft opnieuw niets te zeggen van de anti-Israel obsessie van de VN.

stemming vn

Stemmingsuitslag bij de eenzijdige VN-resolutie over Jeruzalem, december 2021.

Naast de resolutie over Jeruzalem waren er ook nog 14 resoluties over onder andere het uitblijven van  vrede tussen Israel en de Palestijnen en de Golanhoogten. De obsessie met Israel was weer goed zichtbaar, want deze drie van deze resoluties blonken uit in eenzijdigheid, zo stelt UN Watch. Ter vergelijking: er gingen in totaal 14 resoluties over Israel, en 5 over de rest van de wereld.

Ontkennen Joodse connectie met de Tempelberg is geschiedvervalsing

Iedereen met een beetje historische kennis weet van de oude Joodse Tempel in Jeruzalem. Deze Tempel, die voor de tweede keer door de Romeinen in het jaar 70 werd verwoest, was het centrum van het Joodse religieuze leven in de Oudheid. Het is dan ook geen verrassing dat er veel informatie is over de Tempel uit zowel religieuze, archeologische als historische bronnen, zowel primair als secundair. 

De Tempelberg is de plek waar volgens het jodendom Abraham zijn zoon Isaac wilde offeren. Het is de plek waar Salomon de Eerste Tempel bouwde en waar later Ezra de Tweede Tempel liet bouwen. Ondanks de verwoesting van de Tempel raden vele rabbijnen af om naar de Tempelberg te gaan, vanwege rituele onreinheid en om het Heilige der Heiligen niet per ongeluk binnen te treden. Daarom bezoeken meer Joden de Westmuur, of Klaagmuur om te bidden, want dat is het enig overgebleven deel van de Tempel. 

Voor christenen heeft de Tempelberg religieuze significantie wegens het feit dat Jezus er gepredikt zou hebben en later allerlei handelaren er zou hebben weggejaagd. Maar de meeste christenen hechten meer aan de Heilige Grafkerk. Voor moslims is de Tempelberg heilig omdat de Koran verteld over de nachtreis van Mohammed naar de ‘verste moskee’ en dat hij vanaf de Tempelberg opsteeg naar de hemel.

De ontkenning van de Joodse banden met de Tempelberg gebeurt vaker door islamitische geestelijken of gezagsdragers. Zo wordt Jeruzalem stelselmatig bestempelt als puur Arabisch-islamitisch/christelijk erfgoed en worden de historische Joodse banden voorgesteld als ‘vermeend’ of ‘verzonnen’. Deze eenzijdigheid werd gedurende de stemmingen door de Amerikanen veroordeeld als moreel, historisch en politiek onjuist.

Overige resoluties ook vol eenzijdigheid over Israel

De overige dertien moties varieerden in de gradatie van eenzijdigheid, de ene was erger dan de andere. Hieronder een overzicht van de moties betreffende die ter stemming kwamen bij de Algemene Vergadering van de VN:

De resolutie genaamd “Work of the Special Committee to Investigate Israeli Practices Affecting the Human Rights of the Palestinian People and Other Arabs of the Occupied Territories” [A/C.4/76/L.7] over het onderzoek naar Israelische acties tegen mensenrechtenwerkers werd met 77 stemmen voor breed aangenomen. Nederland onthield zich van stemming.

De resolutie, genaamd “The occupied Syrian Golan” [A/C.4/76/L.8], over de situatie in de Golanhoogten en het afwijzen van Israels bestuur daar, behaalde een meerderheid van 144 stemmen. Opvallend, in de resolutie spreekt men van bezet Syrisch gebied word genoemd en wordt er geen woord gerept over de burgeroorlog in Syrië. Nederland stemde voor deze resolutie.

De resolutie over de Israelische nederzettingen, genaamd “Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and the occupied Syrian Golan” [A/C.4/76/L.9], en waarin de nederzettingen worden geclassificeerd als een economische en politiek obstakel voor de vrede, behaalde 142 stemmen voor. Nederland stemde voor deze resolutie.

Een resolutie, genaamd “Assistance to Palestine refugees” [A/C.4/76/L.12], die opriep voor meer steun voor de Palestijnse vluchtelingen en haar zorg uitsprak voor hun bestaan, behaalde 160 stemmen. Nederland stemde voor deze resolutie.

Een resolutie die opriep voor meer steun voor UNRWA en het invoeren van bouwmaterialen naar Gaza zonder enkele controle, genaamd “Operations of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East” [A/C.4/76/L.13], behaalde 156 stemmen voor. Er wordt niets gezegd over het feit dat terreurorganisatie Hamas in het verleden dit soort materialen gebruikte voor het bouwen van tunnelnetwerken en basissen. Nederland stemde voor deze resolutie.

Een resolutie die stelt dat Palestijnse vluchtelingen recht hebben op verloren eigendommen, genaamd “Palestine refugees’ properties and their revenues” [A/C.4/76/L.14], behaalde 156 stemmen voor. In deze resolutie wordt niets genoemd over de 900.000 Joodse vluchtelingen uit Arabische en islamitische landen. Nederland stemde voor deze resolutie.

De resolutie “The risk of nuclear proliferation in the Middle East” [A/C.1/76/L.2] veroordeeld Israel als enige niet-ondertekenaar van het nucleaire non-proliferatieverdrag in het Midden-Oosten, terwijl het Iraanse atoomprogramma en bedreigingen om Israel te verwoesten onbenoemd blijven. Deze resolutie kreeg. Nederland onthield zich van stemming. 

Een resolutie, genaamd “Oil slick on Lebanese shores” [A/C.2/76/L.15], waarin Israel de schuld krijgt van energie- en ecologische problemen in Libanon in 2006(!). Er wordt niets gezegd over de terreurbeweging Hezbollah. Deze resolutie kreeg 161 stemmen. Nederland stemde voor deze resolutie.

Een resolutie, genaamd “Permanent sovereignty of the Palestinian people in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and of the Arab population in the occupied Syrian Golan over their natural resources” [A/C.2/76/L.35], waarin Israel beschuldigd wordt van het slopen van infrastructuur van de Palestijnen behaalde 157 stemmen. In deze resolutie is geen woord te vinden over Israel’s recht op zelfverdediging noch over verwoestingen van eigendommen, flora, fauna en infrastructuur door de Palestijnen zelf. Nederland stemde voor deze resolutie.

De resolutie “The right of the Palestinian people to self-determination” [A/C.3/76/L.46] vergeet te vermelden dat Israel dit recht al sinds de Oslo-akkoorden erkent. Eerder nam de VN al een algemene resolutie aan over het zelfbeschikkingsrecht, deze lijkt dus overbodig. Toch kreeg zij 158 stemmen. Nederland stemde voor deze resolutie.