Nederland ‘ernstig bezorgd’ over Iraanse verrijking van uranium tot 20%

IN NEDERLAND / Door: ELKAN VAN DER RAAF / 7 jan 2021 IRAN JCPOA

De Nederlandse regering is “ernstig” bezorgd” over het recente besluit van Iran om uranium tot 20% te gaan verrijken. Nederland ondersteunt de oproep van de E3 aan Iran om terug te keren naar de afspraken van het JCPOA.

Bij de ondergrondse Fordow-verrijkingsfaciliteit is op satellietbeelden tevens nieuwe constructie aangetroffen (bron foto @obs_il).

Maandag maakte het Iraanse regime bekend in een ondergrondse faciliteit uranium tot 20% te gaan verrijken. Een flagrante schending van het Joint Comprehensive Plan of Action – een akkoord dat in 2015 met Iran gesloten werd met als doel te voorkomen dat het Perzische land een kernwapen in handen krijgt.

In 2018 trok president Donald Trump de Amerikaanse steun voor het JCPOA in. Volgens Trump faalde het akkoord in het beschermen van de nationale veiligheid van de VS. De overeenkomst vertraagt slechts de mogelijkheden van het Iraanse regime om een kernwapen te verkrijgen, zo stelt de president. Daarnaast kan Iran ongestoord doorgaan met het ontwikkelen van ballistische wapens en blijft het terroristische groeperingen in het Midden-Oosten steunen.

De overige ondertekenaars, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië Rusland en China probeerden echter de nucleaire deal in stand te houden. Ondanks meerdere schendingen van het akkoord werd door de Europese Unie getracht Amerikaanse sancties te omzeilen en zo economische toezeggingen aan Iran te bewerkstelligen. Deze pogingen hadden echter weinig effect en Teheran bleef zich steeds verder afscheiden van de afspraken van het JCPOA.

Al voordat de VS zich terugtrok uit het nucleaire akkoord, was al sprake van schendingen door Iran. In 2016 constateerde het Internationaal Agentschap al dat Teheran zich niet aan de deal hield.

Op woensdag kwamen de drie Europese ondertekenaars van de JCPOA met een reactie op het Iraanse besluit uranium tot 20% te gaan verrijken. “Deze actie, die geen geloofwaardige civiele rechtvaardiging heeft en zeer significante proliferatie-gerelateerde risico’s met zich draagt, is een duidelijke schending van het Joint Comprehensive Plan of Action en holt het akkoord verder uit”, aldus de ministers van Buitenlandse Zaken van Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië. De drie landen, ook wel bekend als de E-3, roepen Iran op “zonder vertraging” te stoppen met het verrijken van uranium tot 20% en terug te keren naar de afspraken van het JCPOA. 

In de verklaring van de E-3 wordt tevens gewezen op het naderende Amerikaanse presidentschap van Joe Biden. De actie van Iran “riskeert de belangrijke kans op een terugkeer tot diplomatie met de aankomende VS-administratie”. Biden heeft aangegeven bereid te zijn te onderhandelen met het Iraanse regime voor een nucleair akkoord, onder voorwaarden.

“Nederland is ernstig bezorgd over de recente beslissing van Iran om te starten met het verrijken van uranium tot 20%”, aldus het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie laat weten de verklaring van Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië “volledig te steunen“.

Het is onduidelijk welke consequenties het ministerie van Buitenlandse Zaken verbindt aan de zoveelste schending van het JCPOA door Iran. Nederland is weliswaar geen ondertekenaar van het akkoord, maar verleent wel steun aan INSTEX – het mechanisme dat bedoeld is om Amerikaanse financiële sancties te omzeilen.