“Nederland niet belangrijk in Bin Laden-netwerk”

IN NEDERLAND / Door: WEBMASTER / 27 sep 2001 AMSTERDAM GAZA TERRORISME VS

Op 23 februari van dit jaar stelden de Tweede-kamerleden Verhagen en Balkenende (beiden CDA) vragen aan de ministers van Justitie en Binnenlandse zaken over mogelijk betrokkenheid van het terroristennetwerk van Osama bin Laden in Nederland. In het bijzonder werd gevraagd naar het mogelijk door Bin Laden gebruik maken van een Nederlands paspoort, alsmede naar beweringen van de Amerikaanse terreurexpert Yossef Bodanski dat Nederland een belangrijke rol zou spelen in het wijdvertakte Bin Laden-netwerk en dat de Bin Laden zou hebben geinvesteerd in Amsterdamse scheepsbouw- en maritieme transportbedrijven.

Het gecombineerde antwoord van de ministers, op 6 april, was in alle opzichten geruststellend. Bij nader onderzoek “naar terroristische aanslagen of voorbereiding daarvan door het netwerk van Bin Laden geen feiten naar voren zijn gekomen die aanleiding geven tot het vermoeden dat de Nederlandse strafwetgeving wordt of is overtreden (…) Van de zijde van het Amsterdamse Openbaar Ministerie is bericht dat geen informatie over het Bin Laden-netwerk en eventuele verwevenheid van dit netwerk met de Amsterdamse scheepsbouw- en maritieme transportbedrijven bekend is. (…) Uit het hiervoor vermelde komt geen aanwijzing naar voren dat Nederland een belangrijke rol speelt in het netwerk van Bin Laden”, aldus de ministers.