Nederland spreekt zich uit tegen disproportionele behandeling Israël bij VN-Mensenrechtenraad

Nederland heeft zich deze week uitgesproken tegen de disproportionele behandeling van Israël bij de VN-Mensenrechtenraad. Het statement komt tijdens een campagne waarbij Nederland lid van de omstreden raad probeert te worden.

Deze week vindt de 42e sessie van de VN-Mensenrechtenraad plaats. De Nederlandse vertegenwoordiging maakte van de gelegenheid gebruik om zich uit te spreken tegen Agenda Item 7. Dit vaste agendapunt is toebedeeld aan Israël. Geen enkel ander land in de wereld geniet deze obsessieve zondebokstatus. 

In het statement noemt Nederland Agenda Item 7 een “historische anomalie”. Het vaste agendapunt heeft geleid tot een “onacceptabele en disproportionele behandeling van Israël”. De Nederlandse VN-vertegenwoordiging benadrukt dat deze opvatting over het vaste agendapunt al jaren de positie van Nederland is. “Alle landen langs dezelfde objectieve meetlat”, aldus minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok op Twitter

De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag heeft zich ook uitgesproken tegen de disproportionele behandeling van Israël bij de VN-Mensenrechtenraad. Afgelopen zondag sprak zij op uitnodiging van het CIDI in het Mauritshuis, waarbij zij liet weten dat de Nederlandse inzet een vermindering in het aantal resoluties tegen Israël is. Alle landensituaties moeten benoemd worden, aldus de minister, die tevens naar een aangenomen motie van Van der Staaij refereerde die de Nederlandse regering oproept zich in te zetten tegen de disproportionele behandeling van Israël bij verschillende VN-organisatie.

Nederland tracht vanaf komend jaar weer lid te worden van de VN-mensenrechtenraad. Dit in tegenstelling tot de Verenigde Staten, die vorige jaar de raad vaarwel zei vanwege de “chronische vooringenomenheid tegen Israël” bij het orgaan. De VN-mensenrechtenraad bestaat uit 47 leden en de Nederlandse regering hoopt in 2020 één daarvan te zullen zijn. Van binnenuit inzetten op hervorming is beter dan roepen vanaf de zijlijn, zo is de argumentatie. 

 In de Tweede Kamer zijn echter ook zorgen, onder andere over de disproportionele behandeling van Israël bij het VN-orgaan. Kees van der Staaij (SGP) vroeg hierover dan ook een debat aan, en kreeg uiteindelijk steun voor een breder debat waarbij het Midden-Oosten vredesproces (MOVP) ook betrokken wordt.

Het stemgedrag van de Nederlandse VN-vertegenwoordiging heeft al vaker tot ophef geleid. Onlangs nog sprak een meerderheid van het parlement zich uit tegen de Nederlandse stem voor een resolutie die stelt dat Israël Palestijnse vrouwenrechten zou schenden. Minister Blok stelt echter dat de inhoud van de motie mede dankzij Nederlandse inzet is “verbeterd” en wijst de kritiek van de Tweede Kamer af.