Nederland stemt tegen VN-resolutie Divisie voor Palestijnse Rechten

IN NEDERLAND / Door: ELKAN VAN DER RAAF / 4 dec 2019 MOTIE VN

Bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft Nederland gisteren tegen een resolutie met betrekking tot de anti-Israël VN-organisatie Divisie voor Palestijnse Rechten gestemd. Twee andere resoluties met betrekking tot Israël kregen een voorstem, en bij nog eens twee onthield de Nederlandse VN-vertegenwoordiging zich van stemming.

De Divisie voor Palestijnse Rechten (UNDPR) is onderdeel van het politieke departement van het VN-secretariaat. De UNDPR werd in 1977 door de VN opgericht met als doelstelling “een geïnformeerde publieke opinie te creëren ter ondersteuning van de verwezenlijking” van de “onvervreemdbare nationale rechten van het Palestijnse volk”. De Divisie organiseert regelmatig internationale conferenties die vooral anti-Israël zijn.

Gisteren werd zoals ieder jaar gestemd over voortzetting van steun aan de Divisie voor Palestijnse Rechten. In tegenstelling tot vorig jaar stemden dit keer een aantal EU-landen, waaronder ook Nederland, tegen de resolutie. Voorgaande jaren onthield dit blok van EU-lidstaten zich van stemming. Een aantal andere Europese landen onthielden zich ook dit jaar van stemming – de EU wist hier geen eensgezind standpunt in te nemen.

Desondanks werd de resolutie over de Divisie voor Palestijnse Rechten toch aangenomen. 87 landen stemden voor, 23 tegen en 54 landen onthielden zich van stemming. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Yisrael Katz spreekt zijn dank uit richting de “significante groep landen” die volgens hem een “duidelijk moreel standpunt hebben uitgesproken tegen discriminatie van Israël bij de VN”.

Naast de resolutie voor steun voor de Divisie voor Palestijnse Rechten, passeerden gisteren nog vier andere resoluties met betrekking tot Israël de revue. Nederland onthield zich bij van stemming bij de resolutie “Comité voor de uitoefening van de onvervreemdbare rechten van het Palestijnse volk” en bij een resolutie over de Syrische Golanhoogten waarbij Israël opgeroepen wordt zich van de in 1967 veroverde hoogvlakten terug te trekken.

Twee andere resoluties met betrekking tot Israël konden op steun van Nederland rekenen. “Vreedzame regeling van de kwestie Palestina” en “Speciaal informatieprogramma over de kwestie Palestina” kregen beide een voorstem van de Nederlandse VN-vertegenwoordiging.

Het Nederlandse stemgedrag is een verbetering ten opzichte van de afgelopen maanden. De Nederlandse deelname aan het anti-Israëlcircus bij de VN zorgde voor ophef bij een meerderheid van de Tweede Kamer. Desondanks trok de Nederlandse VN-vertegenwoordiging zich aanvankelijk niks aan van de zorgen bij het parlement: bij het dekolonisatiecomité van de VN stemde Nederland voor 7 van de 8 anti-Israëlresoluties

Het jaarlijkse anti-Israëlfeest bij de Algemene Vergadering van de VN is nog niet ten einde. Deze maand wordt nog over verschillende resoluties gestemd, en zullen een aantal reeds in comités aangenomen teksten opnieuw de revue passeren bij de plenaire zitten van de Algemene Vergadering. Het is benieuwend hoe de Nederlandse VN-vertegenwoordiging zal stemmen en of het invulling zal geven aan de motie van Van der Staaij die de regering oproept stelling te nemen tegen disproportionele agendering van Israël.