Nederland stemt voor Palestijns voorzitterschap G77

De delegatie van de Palestijnse Autoriteit is bij de VN gekozen tot voorzitter van de G77. Nederland was een van de landen die voorstemde voor het Palestijnse voorzitterschap.

De G77 is de grootste coalitie van ontwikkelingslanden binnen de Verenigde Naties. De groep is in het leven geroepen om economische belangen bij de VN te vertegenwoordigen en de onderhandelingscapaciteiten van diens leden te vergroten. Voor het jaar 2019 is het de beurt voor een Aziatisch land om G77 voor te zitten. Unaniem werd gekozen voor de delegatie van Palestina, in navolging van Egypte dat namens Afrika de coalitie voorzat.

Het voorzitterschap van de PA-delegatie voor de G77 moest eerst echter door middel van een resolutie – die extra machtigingen aan de Palestijnse vertegenwoordiging geeft – geformaliseerd worden. Niet minder dan 146 landen stemden voor het Palestijnse voorzitterschap. Alleen Israel, de VS en Australië stemden tegen.

Eén van de voorstemmers was Nederland. In een statement laat de Nederlandse delegatie bij de VN weten dat deze voorstem “niet gezien moet worden als een erkenning van Palestina.” Nederland gaat hierbij voorbij aan het gegeven dat de Palestijnse Autoriteit al meerdere jaren een campagne aan het voeren is om via internationale constituties – met name binnen de VN – om erkenning van soevereiniteit te verkrijgen. Zo is de niet officieel erkende staat Palestina lid geworden van meerdere internationale organisaties, en ook het voorzitterschap van de G77 past in de doelstelling van PA-president Abbas om de onafhankelijkheid van Palestina te realiseren.

Deze eenzijdige stappen gaan in tegen de principes van het Oslo-akkoord. De gedachtegang is sinds Oslo altijd geweest dat een onafhankelijk Palestina gerealiseerd zal worden door onderhandelingen met Israel. Vijfentwintig jaar later zijn de twee partijen echter nog steeds niet tot een overeenkomst gekomen, en in plaats daarvan neemt de PA onder leiding van Abbas allerlei unilaterale stappen om buiten Israel om soevereiniteit te verkrijgen.

Het voorzitterschap van de G77 wordt door de PA als een politieke aanmoediging gezien. Ten tijde van hard Amerikaans beleid ten aanzien van de Palestijnen om hen terug naar de onderhandelingstafel te dwingen, zoekt de PA alternatieve manieren om internationaal aanzien te verkrijgen.

Het is dan ook kortzichtig van de Nederlandse delegatie dat het denkt dat diens voorstem niet gezien moet worden in een context van verdere erkenning van Palestina. Met elke unilaterale stap ziet de PA zich aangemoedigd om steeds een stap verder van de onderhandelingstafel te nemen en op eigen houtje soevereiniteit te krijgen. Zo werkt ook Nederland tegen de principes van bilaterale onderhandelingen zoals afgesproken in het Oslo-akkoord en wordt een duurzame vredesovereenkomst verder te grabbel gegooid.