Nederland verzocht tevergeefs Haram al-Sharif uit resolutie te verwijderen

IN NEDERLAND / Door: ELKAN VAN DER RAAF / 6 jan 2021 TWEEDE KAMER VN

Nederland had de Palestijnse delegatie tevergeefs verzocht om de benaming Haram al-Sharif uit een resolutie met betrekking tot Israël te verwijderen, zo schrijft minister Stef Blok in antwoord op Kamervragen. Toch stemde de Nederlandse VN-vertegenwoordiging voor de resolutie.

Afgelopen maand was de VN weer een triest toneel van disproportionaliteit en eenzijdigheid. Niet minder dan 17 resoluties met betrekking tot Israël werden door de Algemene Vergadering aangenomen. Voor de rest van de wereld passeerden zes resoluties specifiek op bepaalde landen gericht de revue.

Het merendeel van de VN-moties gericht op Israël kon op steun van de Nederlandse VN-vertegenwoordiging rekenen. Hiermee neemt Nederland deel aan de disproportionele en eenzijdige behandeling van Israël, wat de reputatie en en geloofwaardigheid van de Verenigde Naties niet ten goede komt.

Resolutie A/C.4/75/98 “Israëlische praktijken die de mensenrechten van het Palestijnse volk aantasten in het bezette Palestijnse gebied, inclusief Oost-Jeruzalem” werd met 147 voorstemmen en 10 tegenstemmen aangenomen. 16 landen onthielden zich van stemming. De tekst refereert naar de Tempelberg alleen als de Haram al-Sharif, de islamitische benaming voor de locatie. Dat de Tempelberg de meest heilige plek voor Joden is, wordt in de resolutie genegeerd. De Nederlandse VN-vertegenwoordiging stemde voor deze ontkenning van Joodse banden met de Tempelberg.

Eerder bij het dekolonisatiecomité stemde Nederland ook al voor het negeren van Joodse banden met de Tempelberg. De Eerste Kamer zag zich toen genoodzaakt in te grijpen, en nam een motie aan die de regering oproept zoveel mogelijk tegen VN-resoluties te stemmen waarin naar de Tempelberg met alleen de Arabische naam en niet de Joodse benaming wordt verwezen. De Nederlandse VN-vertegenwoordiging lapt de wens van de Eerste Kamer echter aan haar laars, zoals het al langer doet met de wens van de Tweede Kamer

PVV riep op tot excuses

Naar aanleiding van het Nederlandse stemgedrag, hadden PVV-Kamerleden Geert Wilders en Raymond de Roon schriftelijke vragen ingediend. De parlementariërs riepen minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok op Israël excuses aan te bieden voor het “laakbare stemgedrag”.

Minister Blok is hiertoe niet bereid. “Nederland beoordeelt, als soeverein land, iedere resolutie op zijn inhoud en merites”, zo antwoordt de minister. “Dat laat onverlet dat Nederland nauwe en warme relaties onderhoudt met Israël”.

In zijn beantwoording wijst Blok erop dat de resolutie tevens “het belang van Jeruzalem en de heilige plaatsen voor de drie monotheïstische religies bevestigt”. Volgens de minister is dit vorig jaar op aandringen van Nederland en de EU in het document opgenomen. Echter wordt alleen de Haram al-Sharif bij naam genoemd – zonder de Joodse benaming voor de Tempelberg – waarmee deze heilige plek een andere positie inneemt in de resolutie, iets waar minister Blok aan voorbijgaat.

De minister schrijft dat Nederland in EU-verband met de Palestijnse delegatie heeft onderhandeld over de resoluties. “Concreet is aan de Palestijnse delegatie het verzoek voorgelegd de term Haram al-Sharif te verwijderen. In het kader van deze onderhandelingen over het totale pakket van resoluties heeft de Palestijnse delegatie een aantal voorstellen van EU-zijde geaccepteerd, doch dit specifieke verzoek niet”, aldus Blok.

‘Evenwichtige inhoudelijke aspechten’

“Nederland beoordeelt iedere resolutie op zijn totale inhoud en merites”, zo benadrukt minister Blok. Zo ondersteunt het Kabinet de oproepen in de resolutie aan Israël om af te zien van de sloop van Palestijnse huizen en te stoppen met het uitbreiden van Nederzettingen. 

De minister stelt dat “tevens uitingen van terrorisme en raketbeschietingen door Hamas” worden veroordeeld. Hier verdraait Blok echter de bewoordingen van de resolutie. In tegenstelling tot wat zijn beantwoording doet voorstellen, wordt in het VN-document Hamas niet bij naam genoemd. In de resolutie staat: “Veroordeelt ook alle gewelddaden door militanten en gewapende groeperingen, inclusief het afvuren van raketten, op Israëlische burgergebieden, met verlies van mensenlevens tot gevolg en letsel”. Alleen Israël wordt in de resolutie bij naam genoemd en veroordeeld.

Desondanks concludeert minister Blok dat in zijn ogen sprake is van “evenwichtige inhoudelijke aspecten”. Hij stelt dat deze “aansluiten bij het Nederlandse en Europese beleid inzake het MOVP, en waar Nederland zowel bilateraal als in multilateraal verband beide partijen op aanspreekt”. Dat de Nederlandse voorstem niet aansluit op de wens van de Eerste Kamer zoveel mogelijk tegen VN-resoluties te stemmen waarin naar de Tempelberg met alleen de Arabische naam en niet de Joodse benaming wordt verwezen, wordt in de beantwoording van de Kamervragen genegeerd.

Petitie: Beëindig de Nederlandse ondersteuning voor het eenzijdig uitlichten van Israël

UN Watch is een wereldwijde petitie-campagne gestart tegen de disproportionele behandeling van Israël bij de VN. Van de petitie is ook een Nederlandse versie, gericht aan minister Blok, als een van de landen die dubbele maatstaven blijft hanteren. Teken de petitie en roep de Nederlandse regering op de Nederlandse ondersteuning voor het eenzijdig uitlichten van Israël te beëindigen!