Nederlandse NGOs verdedigen boycot, ‘Groot Palestina’-visie

Leden van de Tweede Kamer waren woensdag “verbaasd” te horen dat de grootse hulporganisaties in het land een boycot van Israel en een ‘1-staatmodel’ – in plaats van een Palestijnse naast een Joodse staat – “legitiem” vinden. Deze standpunten kwamen naar voren tijdens een parlementaire discussie tussen politici van vijf partijen en de directeuren van Nederlands vier grootste internationale hulporganisaties: ICCO, Cordaid, Oxfam Novib en IKV Pax Christi.

“Discussie over het boycotten van Israel in Palestina is gerechtvaardigd. Het is van belang dat mensen in Palestina zoeken naar mogelijkheden om zich te verzetten tegen de bezetting.” Dit zei Cordaid-directeur René Grotenhuis tijdens het gesprek, dat ging over het beleid van de hulporganisaties in Israel en Palestina.
Grotenhuis zei dit in antwoord op de vraag van ChristenUnie-voorzitter Joël Voordewind, waarom alle vier de hulporganisaties non gouvernementele organisaties (NGOs) subsidiëren die een BDS (Boycot, Divestment and Sanctions) -campagne voeren tegen Israel. Grotenhuis  zei verder: “Een boycot is een acceptabel, geweldloos middel. Nederland gebruikt dat in de internationale politiek: kijk naar de discussie over Libië en Syrië. Ook voor ons is dit een legitiem middel.”
Minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken zei eerder dit jaar dat de BDS-campagne ‘in strijd was’ met het beleid van de Nederlandse regering. De regering heeft Cordaid €80 miljoen toegezegd voor de periode tot 2015.
Henk Jan Ormel (CDA) zei dat hij “zeer verbaasd” was te horen dat voor ICCO, ook een belangrijke hulporganisatie, de twee-statenoplossing “geen uitgangspunt” was voor een oplossing van het Midden-Oosten conflict.
“Nee, dat is geen uitgangspunt,” antwoordde ICCO-directeur Marinus Verweij op Ormels vraag waarom ICCO groeperingen subsidieert die de een ‘één-staatoplossing’ nastreven –“een eufemisme voor het veranderen van Israel in een Palestijnse staat door Palestijnse immigratie en/of geboortecijfers”, aldus historicus Benny Morris.
“Sommige organisaties die we ondersteunen zijn voor de twee-statenoplossing, andere niet”, verhelderde Verweij. “We gaan uit van het principe van zelfbeschikking. De partijen moeten zelf over dit punt beslissen.”
Een van de door ICCO gesubsidieerde voorstanders van de ‘Groot Palestina’-visie is de website Electronic Intifada, die regelmatig Israel vergelijkt met nazi-Duitsland en met het Zuid Afrikaanse apartheidsregime. De Nederlandse regering – die herhaaldelijk heeft verklaard een twee-statenoplossing te steunen – gaf in 2009 meer dan €120 miljoen aan ICCO.
Johan Driesen (PVV) vroeg waarom Oxfam Novib (waaraan Buitenlandse Zaken in 2009  €131 miljoen gaf)  Stop de Bezetting financiert –  “het anti-Israel clubje van Greta Duisenberg”. Hij herinnerde eraan dat Duisenberg is gefilmd met demonstranten die “Hamas, Hamas joden aan het gas” riepen, terwijl zij zelf “intifada, intifada” riep.
Oxfam Novib-directeur Farah Karimi weigerde deze vraag te beantwoorden, nadat Harry van Bommel (SP), de initiatiefnemer en voorzitter van de discussie, zei dat het bij discussies in de Tweede Kamer “niet gebruikelijk” was om over personen te spreken. De vierde directeur was Jan Gruiters van IKV Pax Christi, dat ook BDS-groepen subsidieert.
“Dit was de eerste keer dat ik de directeuren van deze organisaties sprak, en wat zij zeiden vond ik niet alleen verbazingwekkend, maar ook walgelijk en walgelijk,” zei Diesen na het gesprek. “De regering moet hun subsidies korten.”
In een recent rapport over dit onderwerp liet het CIDI zien dat de Nederlandse regering in de afgelopen vijf jaar ten minste €10 miljoen heeft betaald aan organisaties die een boycot van Israel tot hun doelstellingen rekenen, of aan organisaties die de “Groot Palestina”-visie propageren.
In zijn reactie op de rapport schreef Minister Rosenthal aan CIDI Directeur Ronny Naftaniel: “Een zorgvuldige afweging van subsidieverzoeken blijft noodzakelijk. Indien blijkt dat organisaties handelen tegen het Nederlands buitenlands beleid in, dan wordt direct geïntervenieerd”.