Netanyahu: de Westmuur is geen bezet gebied

Gisteravond, op de tweede avond van Chanoeka, sprak premier Netanyahu de volgende woorden bij de Westmuur in Israels hoofdstad Jeruzalem.

Premier Netanyahu steekt de tweede kaars voor Chanoeka aan bij de Westmuur in Israels hoofdstad Jeruzalem, 25 december 2016

Premier Netanyahu steekt de tweede kaars voor Chanoeka aan bij de Westmuur in Israels hoofdstad Jeruzalem, 25 december 2016

“Ik was niet van plan hier vanavond te zijn, maar in het licht van de VN-resolutie dacht ik dat er geen betere plek is om de tweede chanoekakaars aan te steken dan bij de Westmuur. Volgens de VN-resolutie hebben de Makkabeeën Jeruzalem niet bevrijd maar hebben ze Palestijns grondgebied bezet. Volgens de VN-resolutie zijn de dorpen die zij vanuit hun basis in Modi’in bouwden, zijn die dorpen en dat gebied ‘bezet Palestijns grondgebied’.”

“Natuurlijk zijn de Palestijnen pas veel later gearriveerd. Wij verbleven op die plekken. Wij zullen naar deze plekken terugkeren en ik vraag dezelfde landen die ons een gelukkig Chanoeka wensen hoe zij voor een VN-resolutie konden stemmen die verklaart dat deze plaats, waar wij nu Chanoeka vieren, bezet grondgebied is.”

“De Westmuur is niet bezet. De Joodse wijk [van de Oude Stad] is niet bezet. De andere plaatsen zijn ook niet bezet. Daarom zullen en kunnen wij deze resolutie niet accepteren. Wij zijn zeker van onze toekomst, net zoals wij zeker zijn van ons verleden. En daarom wil ik graag chanoekakaarsen aansteken namens de Glorie van Israel [een verwijzing naar God]. Gelukkig Chanoeka!

Zie ook:

Chanoeka: geschiedenis, aansteken, instructies, gebruiken, lees verder-artikelen; vraag/antwoorden