NGO Monitor: ”Gaza-rapporten B’tselem en PCHR ongeloofwaardig”

De NGO Monitor acht de vandaag gepubliceerde rapporten van B’tselem en Palestinian Center for Human Rights niet geloofwaardig. Volgens deze rapporten waren onder de slachtoffers van het Gaza-offensief meer burgers dan strijders. Beide mensenrechtenorganisaties zeggen het juiste slachtofferaantal te hebben, maar hun cijfers verschillen aanzienlijk. Volgens een verklaring van NGO Monitor klinken vooral in de gehanteerde definities politieke vooroordelen door.

De mensenrechtenorganisaties B’tselem en de Palestinian Center for Human Rights (PCHR) publiceerden woensdag elk een nieuw onderzoek naar het aantal Palestijnse slachtoffers tijdens het Gazaconflict. Beide organisaties stellen dat er meer Palestijnse burgers dan strijders omkwamen tijdens het offensief. Volgens B’tselem kwamen er 1.387 Palestijnen om, waaronder 773 burgers en maar 330 gevechtsdeelnemers. Het PCHR spreekt zelfs van 1167 burgerdoden.

Hoewel beide organisaties zeggen dat hun rapport gebaseerd is op uiterst zorgvuldig onderzoek, verschillen de cijfers omtrent de slachtoffers dus aanzienlijk. Volgens NGO Monitor getuigen vooral de definities van ''burgers'' in beide onderzoeken van politieke vooroordelen. Het nieuwe B'tselemrapport is wel geloofwaardiger dan een eerder rapport van die organisatie, stelt NGO Monitor.

B''tselem hanteerde omstreden definities van het Internationaal Comite van het Rode Kruis (het ICRC) om te bepalen wie "rechtstreeks deelnamen aan de vijandelijkheden". Ook ICRC-juristen hebben hier afstand van genomen omdat zij de definitie onwerkbaar vinden. Hij beschouwt leden van de infrastructuur van de (Hamas-)strijdkrachten als "niet-strijdend". De geloofwaardigheid van dit B''tselemrapport is wel groter dan van het voorgaande, zegt NGO Monitor, omdat het van elk slachtoffer vermeldt aan welke militante beweging hij verbonden was. Maar Saeed Sayam bijvoorbeeld, een van de belangrijkste militaire Hamas-aanvoerders, wordt tot de burgerdoden gerekend.  

De definitie die het PCHR hanteert is nog problematischer, stelt NGO Monitor: die beschouwt elk slachtoffer als burger, behalve degenen die op het moment dat zij stierven een wapen in handen hadden. Bekende Hamasterroristen als Nizar Rayan worden tot de burgers gerekend.

Volgens NGO Monitor wijst de timing van deze publicaties op een poging om de bevindingen te beïnvloeden van VN-rechter Richard Goldstone, die ook bezig is met een onderzoek. Israel werkt niet mee aan het onderzoek van Goldstone, maar onderzoekt zelf nog voorvallen waarbij burgerdoden zijn gevallen. B''tselem en het PCHR, die worden gefinancierd door verschillende Europese landen en de EU, zijn nauw betrokken geweest bij alle stadia van Goldstones onderzoek. Als het Goldstonerapport hun bevindingen overneemt, toont dit eens te meer aan dat bevooroordeelde NGO''s een contraproductieve invloed hebben in de secte mensenrechten van de VN, stelt de NGO Monitor. 

De NGO Monitor is een organisatie die de politieke rol van non-gouvernementele organisaties (NGO's) op mensenrechtengebied kritisch volgt en die vaak verwijst naar de Durban 1, de conferentie waarbij felle anti-Israelstandpunten van vooral NGO's ontaardde in antisemitisme. De NGO Monitor zelf wordt daarentegen weer als pro Israel aangemerkt. In de Raad van Advies hebben echter bekende historici, advocaten en schrijvers zitting zoals Elie Wiesel, Alan Dershowitz, Sir Martin Gilbert, James Woolsey en Elliot Abrams.