Nieuwe CIDI-katern over Jeruzalem

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInDigg thisShare on RedditEmail this to someonePrint this pageDeel dit

In het kader van 50 jaar sinds de eenwording van Jeruzalem, heeft het CIDI een nieuwe katern over de stad gepubliceerd. Net als de andere katernen is deze publicatie bij het CIDI aan te vragen en u hoeft daarvoor slechts de verzendkosten te betalen. U kunt de katern bestellen door te bellen naar 070-3646862, of te mailen naar administratie@cidi.nl.

U kunt de nieuwe Jeruzalem-katern ook digitaal inzien en downloaden.

Voor een overzicht van de katernen klik hier.