Nieuwe CIDI-publicatie: Israels opties op de Westbank

IN EDUCATIE / Door: WEBMASTER / 10 nov 2017 BOEK CIDI PALESTIJNEN WESTBANK

Het Israelisch-Palestijns conflict blijft in de mondiale belangstelling staan. Het is een van de langstlopende conflicten, hoewel er uiteenlopende meningen bestaan over wanneer het precies begonnen is. Was dat vanaf de moslimoverheersing van het gebied, of vanaf de komst van de eerste ‘moderne’ Joods-zionistische immigranten rond 1870? 120 jaar geleden tijdens het Eerste Zionistische Congres of 100 jaar geleden met de Balfour-declaratie die de Joden een thuisland in Palestina beloofde? Of begon het in 1948 met het uitroepen van de onafhankelijkheid van Israel? Dat zelfs de geschiedenis ter discussie staat, illustreert de beladenheid van het conflict.

Daarom heeft het CIDI een vertaling gepubliceerd van Israels opties op de Westbank: terugtrekking, annexatie en conflictmanagement. Het document gaat echter niet over de geschiedenis, maar over de toekomst van Israel. In dit document geven wij vanuit Israelisch perspectief de discussie weer over mogelijke oplossingen voor het conflict en de uitdagingen die hiermee gepaard gaan. De uiteenzetting is een verkorte vertaling van een publicatie van het Begin Sadat Center for Strategic Studies, geschreven door onderzoeker Yaakov Amidror. Amidror was eerder werkzaam als veiligheidsadviseur voor de Israelische overheid, en generaal-majoor in het Israelisch leger.

Amidror beoogt met dit document niet zijn eigen mening over het conflict weer te geven, maar alle visies over mogelijke oplossingen binnen de huidige situatie van het conflict helder uiteen te zetten. Hij presenteert de argumenten vanuit verschillende politieke kleuren in de samenleving, waarna hij ook de tegenargumenten uiteenzet. De twee dominante visies zijn de ‘Groot Israel’-benadering vanuit de rechterflank van het politieke spectrum en de tweestatenbenadering vanuit de linkerflank. Ook de verschillen van mening en de argumenten binnen deze groepen zet hij helder uiteen. Het gaat daarbij niet over de mening van de auteur, noch over die van CIDI.

Amidror betoogt dat het belangrijk is om je bewust te zijn van de huidige situatie omdat de keuzes en acties die nu gemaakt worden, invloed hebben op de mogelijkheden van de toekomst. Wanneer men de gewenste toekomst duidelijk voor ogen heeft, is het belangrijk om de voorwaarden te scheppen om die toekomst te kunnen realiseren.

CIDI-stafmedewerker Kitty Herweijer heeft dit document vertaald omdat het een helder beeld geeft van de discussie zoals die wordt gevoerd binnen de Israelische samenleving en politiek, een discussie die soms de Israelische samenleving dreigt te verscheuren. Het biedt ook een inkijkje in de Israelische psyche – de overtuigingen, wensen en angsten die er leven en die politieke keuzes beïnvloeden. CIDI hoopt met dit document bij de lezer het inzicht en het begrip over het conflict te vergroten.

Een vergelijkbaar onderzoek naar de politieke visies van de Palestijnen zou een welkome aanvulling zijn op deze publicatie.

De Nederlandse vertaling van Yaakov Amidror’s Israels opties op de Westbank: terugtrekking, annexatie en conflictmanagement, is nu bij het CIDI te bestellen. Iedereen kan de publicatie aanvragen en hoeft daarvoor slechts de verzendkosten te betalen. U kunt de uitgave bestellen in de CIDI-webshop onder ‘brochures’. Ook kunt u gratis de CIDI-publicatie downloaden en digitaal inzien.