Nieuwe leider Labour: “Antisemitisme uit partij scheuren”

Keir Starmer. Bron foto: Facebook, @KeirStarmerLabour

Keir Starmer is vandaag gekozen als nieuwe leider van de Britse Labourpartij. Hij is daarmee de officiële opvolger van Jeremy Corbyn. CIDI vindt het nieuws bemoedigend en hoopt dat het antisemitisme in Labour aangepakt zal worden door Starmer, die zegt hiervan een prioriteit te maken.

Starmer neemt het roer binnen Labour over in zware tijden. Niet alleen is Groot-Brittannië geraakt door de coronacrisis; ook heeft de partij kolossale verliezen geleden in de laatste Lagerhuisverkiezingen afgelopen jaar. Bovendien is er veel wantrouwen tegenover de partij vanwege het antisemitisme dat prevalent is geworden tijdens Corbyns leiderschap.

In zijn overwinningstoespraak zegt Starmer van de aanpak hiervan een prioriteit te willen maken. “We moeten onze toekomst met eerlijkheid tegemoetzien. Antisemitisme is een vlek op onze partij geweest.” Ook biedt hij excuses aan: “Namens de Labourpartij: het spijt me. En ik zal dit vergif uit de partij scheuren en succes beoordelen aan de hand van de terugkeer van onze Joodse partijleden.”

Starmer ging in zijn toespraak uitgebreid op het antisemitismeprobleem in, direct na te spreken over de coronacrisis en de gebruikelijke erkenning voor zijn voorganger en tegenstanders in de verkiezing.

CIDI vindt de excuses bemoedigend, en hoopt dat het antisemitisme binnen de partij daadwerkelijk aangepakt zal worden.

Vertrouwen terugwinnen

De afgelopen tijd hebben meerdere prominente partijleden, Joods en niet-Joods, Labour verlaten vanwege het aanhoudende antisemitismeprobleem, dat sommige commentatoren als structureel hebben omschreven. Momenteel loopt een onderzoek naar Labours aanpak van antisemitisme binnen eigen gelederen door de Equality and Human Rights Commission (EHRC), een toezichthouder die verglijkbaar is met het Nederlandse College voor de Rechten van de Mens.

De voorzitter van de Jewish Labour Movement reageerde positief op het nieuws, maar ook voorzichtig: “We moeten geen illusies hebben – het vertrouwen terugwinnen [van de Joodse gemeenschap] zal tijd, moeite en politieke wil vergen.”

Starmer is getrouwd met een vrouw van Joodse komaf, en heeft aangegeven wel eens Joodse evenementen als sjabbatmaaltijden, bar- en bat mitzves en Joodse bruiloften te hebben bijgewoond. Ook zou hij aangetrouwde familie hebben in Tel Aviv.