Nieuwe ‘Noorse wet’ in wording; nederzettingenburgemeesters tegen plan Trump

Een voorstel voor een nieuwe ‘Noorse wet’, waardoor ministers geen Knessetlid zouden moeten blijven, is door zijn eerste lezing in de Knesset heen. Het is het eerste stuk wetgeving waar het nieuwe kabinet van 33 ministers en 15 onderministers zich over buigt. Intussen spreekt een groep burgemeesters van nederzettingen hun zorgen uit over het vredesplan van Trump, en blijkt uit een gepubliceerde uitspraak de stemming in het Hooggerechtshof.

De eerste vergadering van het nieuwe kabinet, in een zaal die daar groot genoeg voor is. (GPO)

De nieuwe wet zou het mogelijk maken voor Knessetleden die als minister worden aangewezen, om tijdelijk af te treden als Knessetlid ten gunste van de volgende persoon op de kieslijst van hun partij. In Israel behouden ministers momenteel hun zetel, maar zijn hun mogelijkheden beperkt: zo mogen zij niet deelnemen aan commissies of wetsvoorstellen indienen. Nu de wet afgelopen woensdag de eerste lezing gepasseerd heeft, zullen er nog drie lezingen in de Knesset passeren voordat de wet wordt aangenomen.

Aangezien 33 van de 73 Knessetleden van de coalitie ministers zijn, waaronder bijna de gehele fractie van Blauw Wit, valt te begrijpen dat men dit snel wilde regelen. 

Nederzettingenburgemeesters tegen plan Trump

De Jesha-raad, een overkoepelende raad van 24 burgemeesters van nederzettingen, heeft zich uitgesproken tegen uitbreiding van Israelische soevereiniteit op de Westelijke Jordaanoever als dat onderdeel uitmaakt van de stichting van een Palestijnse staat, zoals omschreven in het vredesplan van Donald Trump. Zij publiceerden een resolutie waarin zij benadrukken dat het uitbreiden van Israelische soevereiniteit de verantwoordelijkheid van Israel alleen is, met of zonder steun vanuit de VS. De resolutie was fel tegen het ontstaan van een Palestijnse staat, en tegen elke beperking op het uitbreiden van nederzettingen.

De burgemeesters stelden ook voor om de voorgenomen annexatie uit te breiden van 31% van de Westelijke Jordaanoever, zoals aangegeven in het Plan Trump, naar 38,5% van het gebied. Zo zou voorkomen worden dat nederzettingen geïsoleerd raken in niet-geannexeerd gebied.

Raadsheer Hooggerechtshof: strafrechtelijk vervolgde premier is ‘moreel falen’

In een uitspraak van het Israelische Hooggerechtshof d.d. 6 mei 2020 die woensdag gepubliceerd werd, lieten rechters hun mening blijken over de gang van zaken in de politiek. In de uitspraak werden enkele bezwaren verworpen tegen het vormen van een regering door Benjamin Netanyahu, tegen wie een strafzaak loopt.

‘Het feit dat een criminele verdachte een vormt en leidt, geeft weer dat er een sociale crisis en moreel falen is in de Israelische maatschappij en in het politieke systeem,’ schreef raadsman Menahem Mazuz. Desondanks stemden alle elf de rechters van de kamer om de bezwaren tegen de nieuwe regering te verwerpen. Zij zagen geen wettelijke basis om Netanyahu te verbieden een regering te vormen. “Het afwijzen van de bezwaren door dit Hof, staat niet gelijk aan het bestempelen van [deze regering] als koosjer,” benadrukte rechter Yitschak Amit.