Obama overtuigd van nuclaire ambities Iran

IN MIDDEN-OOSTEN / Door: WEBMASTER / 24 okt 2010 IRAN OBAMA VS

De regering Obama twijfelt niet aan de nucleaire ambi ties van Teheran, bleek donderdag. Ameri kaanse inlichtingen diensten hadden net een jaar geleden geconcludeerd dat Iran de aanmaak van atoomwapens had gestaakt. Eerder deze week repte Obama tijdens een persconferentie over de ontwikkeling van een atoomwapen door Iran; daarna corrigeerde hij zichzelf en nuanceerde hij zijn uitspraak.

Leon E. Panetta, die door Obama naar voren is geschoven als de nieuwe CIA-directeur, liet er weinig misverstanden over bestaan toen hij deze week op Capitol Hill een verklaring aflegde. Alle informatie die hij had gezien, bevestigde de nucleaire plannen van Iran.

De uitlatingen geven aan hoe de Amerikaanse beleidsmakers nu aankijkentegen het veiligheidsrapport van november 2007, dat melding maakte vanhet terugdraaien van de Iraanse plannen om een atoombom te maken. Dat dit rapport niet erg serieus meer wordt genomen, komt volgens de Los Angeles Times niet zozeer door nieuw bewijsmateriaal, maar meer door de groeiende overtuiging dat dit misleidend was en niet weergaf hoe urgent de situatie toen al was.

Terwijl Obama aankoerst op overleg met Iran, wil hij kennelijk een signaal afgeven dat de VS niet in een discussie terecht wenst te komen over de ware bedoelingen van het land van de ayatollahs. “Als je praat over onderhandelingen met Iran, is het gevaarlijk om je zwak of naïef te tonen,” zei Joseph Cirincione, een nucleaire-wapenexpert en voorzitter van een anti-proliferatie organisatie in Washington.

Iran heeft lang volgehouden dat het alleen maar bezig is kernenergie te ontwikkelen en geen atoombommen te maken. Maar Westerse inlichtingendiensten en nucleaire experts wijzen deze beweringen in toenemende mate van de hand als niet realistisch. Volgens recente rapportages is Iran aan het eind van dit jaar in staat genoeg uranium te verrijken om een atoombom te produceren.