OM publiceert discriminatierapport: antisemitisme vormt 41 procent van alle discriminatiefeiten

IN ANTISEMITISME / Door: PAUL VAN DER BAS / 26 apr 2018 ANTISEMITISME

Joden zijn oververtegenwoordigd als slachtoffers van discriminatie. Antisemitische incidenten vormen 41 procent van alle discriminatiezaken bij het OM.

Het nieuwe rapport ‘Strafbare Discriminatie in beeld 2017’ van het Openbaar Ministerie geeft een overzicht van alle discriminatiezaken die het afgelopen jaar bij het OM zijn binnengekomen. In totaal werden 144 discriminatiefeiten geregistreerd en 138 discriminatiezaken (een zaak kan meerdere feiten bevatten). Discriminatie op basis van huidskleur/etniciteit komt het meest voor (42 procent van alle zaken), gevolgd door antisemitisme (41 procent van de gevallen). Van deze 41 procent is het merendeel (32 procentpunt) voetbalgerelateerd – het gaat dan om leuzen als “Hamas, Hamas, Joden aan het gas”. De overige 9 procent is niet-voetbalgerelateerd.

Het hoge aandeel antisemitische feiten is een grote stijging ten opzichte van 2016 – toen vormden antisemitische incidenten 22 procent van alle gevallen. 

Bij 8 procent van de gronden was de discriminatie gericht tegen homoseksuelen. De grond ‘godsdienst-levensovertuiging’ is 7 procent en is in alle gevallen gericht tegen moslims. Bij de bovengenoemde cijfers gaat het om specifieke discriminatiefeiten, zoals groepsbelediging en haatzaaien.

Commune feiten

Daarnaast zijn er de zogeheten “commune feiten met een discriminatie-aspect” (CODIS-feiten). Dit zijn zaken die niet specifiek vanwege discriminatie worden vervolgd, zoals vernieling of geweld, waarbij discriminatie wel een rol speelde. De aanval op restaurant HaCarmel in december vorig jaar is een treffend voorbeeld van zo’n zaak. Het OM-rapport stelt:

“Een commuun feit met een discriminatie-aspect is een feit waarbij een discriminatie-aspect als motief of aanleiding heeft meegespeeld, of waarbij van een discriminatie-aspect gebruik is gemaakt om het feit indringender te plegen.”

In totaal waren er 187 CODIS-feiten, behorend bij 154 verschillende zaken. Antisemitische incidenten vormen 10 procent van het totaal, zoals het volgende diagram uit het OM-rapport laat zien. 

Hardere aanpak haatmisdrijven vereist

Hoewel Joden slechts 0,3 procent van de Nederlandse bevolking uitmaken, zijn zij vaak slachtoffer van discriminatie. CIDI is voorstander van het aannemen van de Werkdefinitie Antisemitisme om antisemitisme beter te herkennen en te bestrijden. Bovendien is CIDI voorstander van het verhogen van de strafmaat voor zogeheten ‘hate crimes’, misdrijven waarbij discriminatie het motief vormt. Dit is in lijn met het voorstel van de ChristenUnie en GroenLinks eerder deze week om haatmisdrijven harder aan te pakken.