Onderzoek: antisemitisme in VK voor het eerst vaker extreemlinks dan extreemrechts

Uit een nieuw onderzoek naar antisemitische houdingen in het Verenigd Koninkrijk blijkt dat deze vaker voorkomen onder extreemlinkse kiezers dan onder extreemrechts. Het is voor het eerst dat een dergelijke verhouding in het VK uit cijfers blijkt. “Haatspraak gaat ook andere minderheden bedreigen als we ons niet hiertegen verenigen”.

Deze en andere bevindingen blijken uit het onderzoek, dat is uitgevoerd door de Campaign Against Antisemitism (CAA) in samenwerking met het Londense King’s College. Een opiniepeiling onder de Britse bevolking is uitgevoerd door onderzoeksbureau YouGov. Daarnaast heeft de Campaign Against Antisemitism opinies onder Joden in het VK gepeild. De bevindingen kunnen in detail worden geraadpleegd op de website van CAA.

Een aantal van de opvallendste conclusies is:

  • Antisemitisme komt vaker voor onder mensen met een extreemlinkse politieke standpunten dan onder mensen met extreemrechtse standpunten
  • Twee derde van de fanatiekste aanhangers van Corbyn is het eens met tenminste één van een reeks negatieve stellingen over Joden als groep
  • 84% van de Joden in het VK ziet Corbyn als een dreiging voor de Joodse gemeenschap in het land
  • 44% van de Joden heeft overwogen te emigreren vanwege antisemitisme. Twee jaar eerder was dit nog 28%
  • Bijna de helft van de Joden is van mening dat Justitie in het VK te weinig doet om hate crimes te vervolgen

Opvallende verschuiving

Volgens Daniel Allington, die vanuit King’s College aan het onderzoek heeft meegewerkt, laten de resultaten een opvallende verschuiving zien. “Het is zeker niet voor het eerst dat de leider van een mainstream Britse partij antisemitische zienswijzen erop nahoudt. Maar voor zover ik weet is nooit eerder voorgekomen dat ernstig antisemitische witte supremacisten zoals David Duke en Nick Griffin een linkse politieke leider ondersteunen vanwege vermeende raakvlakken met hun eigen standpunten”.  

David Toube van Quilliam International, een denktank voor extremismepreventie, vindt de resultaten ook zorgwekkend. “Antisemitisch complotdenken heeft lange tijd aantrekking uitgeoefend op zowel extreemlinks als extreemrechts. Het grote verschil is dat extreemlinks zichzelf als antiracistisch ziet. Daardoor heeft weinig oplossingen voor dit vraagstuk. Corbyn heeft zich meermaals geassocieerd met antisemieten en antisemitische uitingen, of ze zelfs geprezen. Het is duidelijk dat hij antisemitisme niet herkent. Het zou goed kunnen dat dat komt omdat hij zelf dergelijke zienswijzen heeft geïnternaliseerd”.

Hoewel het opvallend is dat antisemitische opvattingen vaker voor lijken te komen bij extreemlinks dan bij extreemrechts, tonen de resultaten dat anti-Joodse denkbeelden over het algemeen ruwweg net zo vaak voorkomen als in voorgaande jaren.

Volgens Gideon Falter van de Campaign Against Antisemitism geeft het nieuwe beeld alsnog reden tot zorg, en niet alleen voor Joodse Britten. “Extreemlinks zegt antidiscriminatie hoog in het vaandel te hebben, maar toch komt er nu meer anti-Joods fanatisme in voor dan bij extreemrechts. Nergens is dat duidelijker dan in de Labourpartij, wiens leider Jeremy Corbyn nu de politieke keuze van antisemieten is geworden. Als de geschiedenis van extreemrechts ons iets leert, is het dat giftige haatspraak andere minderheden ook gaat bedreigen als we er niet in slagen ons hiertegen te verenigen”.

Jaarlijks onderzoek

Sinds 2015 machtigt de CAA eider jaar YouGov om onderzoek naar de wijdverbreidheid van antisemitisme te peilen in de Britse samenleving. Met behulp van een het panel van YouGov, waar zo’n 1 miljoen volwassenen in het VK aan meedoen, konden factoren als politiek extreme voorkeuren worden meegewogen.

De nieuwste ronde peilingen in 2018 en 2019 (die niet hebben plaatsgevonden na het uitschrijven van de aanstaande parlementsverkiezingen) is mede opgezet met behulp van Daniel Allington, onderzoeker op het gebied van haatspraak en politiek extremisme.

Een uitgebreide verantwoording en methodeomschrijving zijn te vinden in het volledige rapport.