Onderzoeksrapport: “United Civilians for Peace polariseert en agiteert eenzijdig tegen Israel”

IN NEDERLAND / Door: WEBMASTER / 4 nov 2007 BDS CIDI EU PA WESTBANK

“Het samenwerkingsverband United Civilians for Peace (UCP) maakt zich schuldig aan eenzijdige politieke agitatie tegen Israel en speelt een polariserende rol in het publieke debat over het Midden Oosten. De activiteiten van de organisatie staan haaks op het buitenlandse beleid van Europa en Nederland en leveren geen enkele constructieve bijdrage aan het tot stand komen van een vreedzame, rechtvaardige uitkomst van het Palestijns Israelisch conflict.”

Dit zijn de belangrijkste conclusies van het onderzoeksrapport naar activiteiten en doelstellingen van UCP, dat vandaag onder de titel “United Civilians tegen Israel” bij Centrum Informatie en Documentatie Israel, is verschenen. Het rapport is ter beschikking gesteld aan de Tweede Kamer en de ministeries van Buitenlandse Zaken en voor Ontwikkelingssamenwerking.

KerkinActie
UCP werd in 2001 opgericht door de medefinancieringsorganisaties ICCO, Cordaid, Novib, de vredesbewegingen IKV, Pax Christi en de protestantse hulporganisatie KerkinActie. Eerder dit jaar trad KerkinActie wegens de anti-Israelische opstelling van UCP uit het samenwerkingsverband. Dit besluit was voor de historicus Bert de Bruin, researcher Markus Flamman en researcher Indra Barry aanleiding een diepgaand onderzoek in te stellen. United Civilians for Peace zegt pro-mensenrechten te zijn “zonder een onderscheid te maken naar afkomst”. Maar na tientallen interviews en literatuuronderzoek komen de auteurs van het rapport tot de conclusie, dat de echte bestaansreden van United Civilians for Peace het voeren van een puur politieke en eenzijdige lobby tegen Israel is.

De onderzoekers geven diverse voorbeelden van deze eenzijdigheid. Als de Palestijnse mensenrechten door Palestijnen worden geschonden is dat voor UCP nauwelijks interessant. Wel als dat door Israel gebeurt. Voortdurend roepen UCP en de daarin deelnemende organisaties op tot sancties tegen de Joodse staat. Maar als het Iraanse nucleaire program ter sprake komt, bagatelliseren ze dit met als argument dat het ayatollahregime een atoomwapen nodig heeft om te kunnen overleven. Bij zijn veelvuldige activiteiten tegen de ‘muur’ tussen Israel en de Westelijke Jordaanoever, gaat UCP nooit in op de belangrijkste ontstaansreden: het voorkomen van aanslagen. Maar een rapgroep, die in één van zijn liedjes Israel met nazi’s vergelijkt en geweld goedpraat, was vorig jaar gewoon welkom op een door UCP georganiseerd festival.

Geen rechtspersoonlijkheid
Uit het rapport blijkt dat UCP geen eigen rechtspersoonlijkheid bezit. Het is een werkgroep van ICCO, Cordaid, Oxfam-Novib en IKV-Pax Christi, die ook het budget van 450.000 a 500.000 euro per jaar leveren. De onderzoekers menen dat deze inzet en dit geld beter besteed zouden kunnen worden. Ze suggereren daartoe een aantal Palestijns-Israelische en Arabisch-Joodse samenwerkingsprojecten. Binnen die projecten werken Joden en Arabieren, Israeli’s en Palestijnen samen en leggen zij de basis voor een toekomst, waarin twee staten, Israel en Palestina, vreedzaam naast elkaar leven.

CIDI vindt het onbegrijpelijk dat ICCO, Cordaid, Oxfam-Novib en IKV-Pax Christi, die grotendeels door het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking worden gefinancierd, geld en menskracht die bedoeld zijn voor het verlichten van noden, in lobbyactiviteiten en politieke agitatie tegen Israel stoppen. Het rapport kan via www.cidi.nl worden besteld (kosten: 7,50 euro inclusief porto).

Kamervragen VVD
Naar aanleiding van het CIDI-rapport stelde Hans van Baalen (VVD) op 29 oktober de volgende schriftelijke vragen aan de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Ontwikkelingssamenwerking.

  1. Heeft u kennis genomen van de CIDI-publicatie “United Civilians tegen Israel” van 10 oktober jl. en het daarmee corresponderende artikel in De Telegraaf van 25 oktober jl.?
  2. Deelt u de mening van het Centrum Informatie en Documentatie over Israel (CIDI) dat de activiteiten van UCP, die via de medefinancieringsorganisaties Novib, ICCO en Cordaid indirect door de Nederlandse overheid worden gesubsidieerd, direct indruisen tegen het Nederlandse beleid ten aanzien van het Midden-Oosten-Vredesproces (MOVP) in het algemeen en de dialoog tussen Israel en de Palestijnse Autoriteit (PA) in het bijzonder?
  3. Bent u met de VVD van mening dat de UCP haar jaarlijkse budget van 500.000 euro misbruikt voor een eenzijdige campagne tegen Israel, waarbij de schending van de mensenrechten door Palestijnse en Arabische instellingen en groepen en de negatieve rol van Iran in de regio wordt gebagatelliseerd ten opzichte van het optreden van Israel?
  4. Bent U bereid de werkwijze van UCP bij deze organisatie en bij de betrokken medefinancieringsorganisaties (mfo’s) aan de orde te stellen en aan te dringen op een evenwichtige benadering van de Israelisch-Palestijnse conflict en het MOVP?
  5. Bent U bereid, indien Uw optreden overeenkomstig het bovenstaande punt 4 niet tot resultaat leidt, de subsidies aan de genoemde mfo’s (gedeeltelijk) te heroverwegen?