Onwrikbare verplichtingen aan Israel; Albright’s maiden speech over Midden-Oosten

Op 6 augustus j.l. heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Madeleine Albright, op de National Press Club in Washington haar eerste belangrijke redevoering gehouden over het conflict in het Midden-Oosten. Zij spaarde Israel noch Palestijnen, maar vooraf verklaarde zij: “Wij handhaven onze onwrikbare verplichtingen ten aanzien van de veiligheid van Israel”.Omdat haar woorden van uitzonderlijke betekenis zijn tegen de achtergrond van de huidige ontwikkelingen in Israel, geeft CIDI de belangrijkste passages hieronder weer.

Minister Albright legde veel nadruk op drie uitgangspunten van de Oslo-akkoorden:

  • "Er is in het vredesproces geen plaats voor geweld of terreur en er is geen ruimte om de samenwerking op het gebied van openbare veiligheid te gebruiken als een machtsmiddel voor onderhandelingen."

  • "Het tweede principe is, dat beide zijden het eens worden hun meningsverschillen aan de onderhandelingstafel uit te vechten en nergens anders."

  • "De derde verkeersregel voor een proces van onderhandelingen is dat beide partijen in woord en daad uitdrukking geven aan hun opvattingen over de vrede – niet als één van de vele opties, maar als de enige mogelijkheid om hun volk veiligheid en welzijn te bieden."

    Het punt van de terreur werkte zij als volgt uit: "In de strijd tegen terroristen kunnen wij geen honderd procent succes behalen. Wel moet er een inzet van honderd procent zijn, zowel op het punt van unilaterale maatregelen van de Palestijnse Autoriteit tegen terreur, alswel ten aanzien van de Israelisch-Palestijnse samenwerking op het gebied van veiligheid. () De terroristen zijn genadeloos en derhalve dienen zij genadeloos te worden bestreden. Op dit punt kan geen sprake zijn van veelbetekenende knipogen, dubbele maatstaven of dubbele bedoelingen. En met betrekking tot het gevangen zetten van terroristen: geen draaideurenpolitiek. Ook mag het niveau van samenwerking op het gebied van veiligheid niet als eb en vloed afnemen en weer toenemen met de pieken en de dalen van de onderhandelingen. De Palestijnse verplichting om de terreur te bestrijden moet constant en onvoorwaardelijk zijn."

    Bij de uitwerking van het tweede principe werd vooral Israel geenszins gespaard: "Het is in het belang van ieder der partijen af te zien van maatregelen, die bij de andere partij het geloof en het vertrouwen in het vredesproces ondermijnen. In de praktijk betekent dit het nalaten van eenzijdige daden, die een vooroordeel inhouden of het nemen van een voorschot betekenen met betrekking tot aangelegenheden die voorbehouden zijn aan onderhandelingen over de permanente status." Aan deze waarschuwing voegde minister Madeleine Albright onmiddellijk toe: "Er is geen enkele morele overeenkomst tussen zelfmoord-terroristen en bulldozers, tussen het doden van onschuldige mensen en het bouwen van huizen." Maar met zoveel woorden veroordeelde zij daarna "het nederzettingenbeleid, de bouwactiviteiten op Har Choma en de onteigening van land door Israel". Dit optreden, zei de minister, "heeft onder veel Palestijnen onzekerheid gecreëerd over de bedoelingen van Israel, in hun ogen de hele logica van onderhandelingen ondermijnd en bij hen het vertrouwen in de Israelische partner in een crisis doen belanden."

    "Om het vertrouwen te herstellen moeten beide zijden heel serieus en vooraf denken aan de potentiële impact van hetgeen zij doen en zeggen. Zij kunnen zich niet beperken tot de vraag of een bepaalde daad in technische zin legaal is. Zij moeten zich afvragen of die daad ook wijs is, of die in overeenstemming is met de geest van het partnerschap en of die daad de twee partijen nader tot de doelen van hun overeenkomsten brengt", aldus de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken.