CIDI-bestuur

De directie van CIDI legt verantwoording af aan het bestuur. Het bestuur wordt bijgestaan door de Raad van Advies, die bestaat uit vertegenwoordigers van de diverse Joodse organisaties in Nederland, waaronder de drie Joodse kerkgenootschappen.

Dagelijks bestuur

Ronnie EisenmannRonnie Eisenmann, voorzitter

Ronnie Eisenmann (1967), advocaat in Amstelveen, is sinds jaar en dag actief in de Joodse gemeenschap. Voorheen was hij voorzitter van de Joodse Gemeente Amsterdam en woordvoerder van de Joodse gemeenschap in verband met het wetsvoorstel Verbod rituele slacht.
Het hedendaagse jodendom kan volgens Ronnie alleen overleven door het (voort)bestaan van Israel. Dat besef is voor hem de belangrijkste drijfveer om zich voor CIDI in te zetten. “Er moet nog meer en nog betere voorlichting komen over Israel en het conflict,” aldus onze voorzitter.

 

 

Eddo Verdoner, vicevoorzitter

Eddo Verdoner (1972) is in het dagelijks leven ondernemer en adviseur in het bedrijfsleven. Hij vervulde diverse bestuurlijke functies in de Joodse gemeenschap en is actief lid van de PvdA. Verdoner is tevens voorzitter van het Centraal Joods Overleg (CJO). 

 

 

AlonNirAlon Nir, penningmeester

Alon Nir is geboren en getogen in Nederland als zoon van een Israëlische vader en een Nederlandse moeder. Na zijn studie accountancy aan de UVA is hij gaan werken in het bedrijfsleven. Hij woonde en werkte zeven jaar in het buitenland (China, Australië en de Verenigde Staten).
Sinds 2014 is Alon penningmeester van CIDI. Hij voelt zich sterk verbonden met het vredesproces in het Midden-Oosten en de bestrijding van antisemitisme. Om daar een concrete bijdrage aan te kunnen leveren, is hij actief geworden bij CIDI.

 

Michel Waterman, secretaris

Michel Waterman (1951) heeft zich dertien jaar, van 2003 tot 2016, als directeur van Crescas, het Nederlands-Joodse kenniscentrum, ingezet voor het ‘empoweren’ van de Joodse gemeenschap in Nederland. Educatie en informatie zijn belangrijk, zegt hij. “Educatie van de eigen gemeenschap, maar ook informeren óver die gemeenschap. Dat laatste is ook wat CIDI doet, in dit geval informatie verstrekken over de staat Israël.”
Het (voort)bestaan van Israël als Joodse staat is voor Michel van essentieel belang. Hij meent dat er nog een wereld te winnen is met goede voorlichting, ook – of misschien vooral – op momenten dat een echte vrede ver weg lijkt. “Op dat gebied verzet CIDI bergen goed werk. Daaraan wil ik graag een bijdrage leveren.”

 Linda Divon, bestuurslid

Linda Divon is geboren en opgegroeid in New York. Als avontuurlijke tiener ging ze naar Israel voor een zomerprogramma. Een jaar later keerde ze terug voor een uitwisselingsprogramma aan Hebrew University in Jeruzalem. Al snel ontmoette ze haar toekomstige echtgenoot Haim Divon. Ze keerde nooit terug naar de VS en studeerde af in Engelse literatuur. Samen reisden ze de wereld rond en woonden ze op vier verschillende continenten tijdens Haims carrière als diplomaat, de rest is geschiedenis. Naast haar betrokkenheid bij de carrière van haar echtgenoot, was ze vooral toegewijd aan het laten zien van het “andere Israel” – om verder te kijken dan politiek en de indrukwekkende prestaties van het jonge Israel te zien, die zo vaak over het hoofd worden gezien. Terug in Israel – tussen de buitenlandse diplomatieke posten door – werkte Linda bij de afdeling internationale betrekkingen van WIZO, gaf ze Engelse les en was ze een aantal jaar regiodirecteur van Peace Camp Canada (een vredesinitiatief opgericht door haar jongste dochter Michal, dat Israelische en Palestijnse jongeren samenbracht in Canada voor een programma van twee weken). Ze was ook twee jaar voorzitter van de American Women’s Club in Den Haag.

Linda woonde in India, Sri Lanka, Ethiopië en twee keer in Canada om uiteindelijk in Nederland terecht te komen. “Ik ben dankbaar dat deze verhuizingen (niet altijd makkelijk met drie kinderen) mijn familie hebben blootgesteld aan een leven verrijkt met verschillende culturen en diepe vriendschappen – een leven dat ons heeft geleerd om “de ander” in de armen te sluiten, om een open geest te hebben en tolerant te zijn naar iedereen. Ik heb in Israel gewoond en zowel zijn binnenlandse als buitenlandse uitdagingen ervaren, en jarenlang Israel vertegenwoordigd tijdens onze buitenlandse posten – bovendien heb ik de Nederlandse samenleving leren kennen en hier zo veel verschillende vriendschappen gesloten. Dit zal me ongetwijfeld helpen om als bestuurslid bij te dragen aan het belangrijke en fantastische werk van CIDI.”

Rob Okhuijsen, bestuurslid

Rob Okhuijsen (1977) heeft een kleine 20 jaar ervaring in politiek, media, consulting en crisiscommunicatie- en management. Zakelijk houdt hij zich nu in verschillende rollen en als voornaamste activiteit bezig met (internationale) massaschade. In 2014 publiceerde hij zijn eerste boek ‘Strategen van Catan’ bij uitgeverij Prometheus. Sinds 2005 ondersteunde hij een aantal Joodse organisaties in Nederland.