Overheid gaat extreem-rechts nauwlettend volgen

Vooralsnog zegt Boris Dittrich (D66) tegenover CIDI tevreden te zijn over de reactie van de Ministers De Vries (Binnenlandse Zaken) en Korthals (Justitie) op zijn vragen tijdens het mondelinge vragenuur van vorige week over rechts-extremistische aanslagen in Nederland. “Er is een begin gemaakt met een nieuwe ontwikkeling, waarbij de overheid niet alleen meer sussend optreedt.”

Dittrich stelde de kwestie aan de orde naar aanleiding van de aanslag op het asielzoekerscentrum in Roden en het in elkaar slaan in Apeldoorn van een asielzoeker uit Niger. Dittrich is bezorgd, met name na de gesprekken met het Landelijk Bureau Racismebestrijding en het antifascismecomité Kafka.

Uit de informatie is hem gebleken dat het in Nederland niet alleen bij schelden blijft, maar dat er brandbommen worden gegooid naar mensen omdat zij buitenlander zijn en dat mensen worden mishandeld omdat ze buitenlander zijn. De lijst is lang. Vandaar o.a zijn vraag of er sprake is van een toename van racistisch geweld en zijn dringende verzoek aan de Minister van Justitie te bevorderen, dat discriminatiezaken als apart misdrijf door de Officier van Justitie aan de rechter worden doorgegeven, zodat er een goede registratie kan plaatsvinden en een beter beleid kan worden toegepast.

“Ook moet de professionaliteit van antidiscriminatiebureaus die nu nog geen landelijke dekking hebben, verbeterd worden”, aldus Dittrich. Het instellen van een hotline, zoals in Duitsland is gebeurd, waar burgers kunnen melden dat er misdrijven zijn gepleegd met een racistische achtergrond, zou ook in Nederland ingesteld kunnen worden.

Toezeggingen

Minister De Vries, die in zijn antwoord meedeelde dat volgens de BVD er sprake is van een lichte stijging van het aantal gevallen van racistisch geweld – een derde monitorrapport verschijnt zeer binnenkort – zei toe na te gaan wat er bekend is over de onderliggende motieven van de daders en de Kamer daarover te informeren. Minister Korthals gaat een onderzoek instellen naar de procedurele afhandeling van de klachten bij de meldpunten en het Openbaar Ministerie. Het wetsvoorstel met betrekking tot structurele discriminatie is, aldus Korthals, inmiddels door het kabinet besproken en naar de Raad van State gestuurd.

Partijen

De kaart van extreem-rechts in Nederland ziet er op dit moment als volgt uit. Extreem-rechtse partijen zijn de Centrumdemocraten, de Nieuwe Nationale Partij (NNP) en het Nederlands Blok. In Utrecht heeft het NB één zetel in de gemeenteraad. De laatste tijd is het stil rondom de partij. De NNP probeert met ‘nette’ extreem-rechtse slogans het extreem-rechtse kader onder zich te verenigen. De NNP ontstond toen na de scheuring binnen CP’86 extreem-rechts uiteen leek te vallen. Het is een nationalistische politieke partij, die zichzelf als taak stelt ‘de bescherming van onze Nederlandse cultuur, taal, soevereiniteit en dat ter meerdere glorie en eeuwig voortbestaan van de gehele Nederlandse volksstam en natie’. Extreem-rechtse organisaties zijn Voorpost en het Landelijk Actieplatform voor Nationalistische Studenten (LANS). Voorpost werd in 1998 toen CP’86 werd verboden een toevluchtsoord voor voormalige leden van deze partij. De organisatie leidde jarenlang een slapend bestaan. Vanaf begin jaren negentig is Voorpost min of meer overgenomen door het Vlaams Blok. Opvallende leden zijn de neo-nazi’s Marcel Ruter, Tim Mudde, Marc de Boer en Marcel Hoogstra (allen ex-CP’86).

Neo-nazigroeperingen

Extreem-rechtse neo-nazigroepen zijn het Actiefront Nationale Socialisten (ANS), de Fundamentalistische Arbeiderspartij (FAP) en de Nederlandse Volks Unie (NVU). De NVU werd in 1971 opgericht door Joop Glimmerveen. Eind jaren tachtig leidt de partij een slapend bestaan, totdat Constant Kusters en Eite Homan de partij nieuw leven inblazen. De acties van de NVU hebben sinds 1994 een steeds nazistischer karakter. De NVU organiseert tegenwoordig vooral korte, illegale demonstraties in met name Limburg, vanwege de korte afstand naar Duitsland en België. Neo-nazi’s uit deze landen nemen vaak deel aan de NVU-demonstraties.