Palestijnen en Israeli’s: geen tweestatenoplossing binnen vijf jaar

Een meerderheid van meer dan 70% van zowel de Palestijnen als de Israeli’s denkt dat er binnen vijf jaar geen tweestatenoplossing gerealiseerd zal zijn. Dat blijkt uit een opiniepeilingsonderzoek door twee bureaus dat gisteren is gepubliceerd.

Een kleine meerderheid steunt desondanks nog wel de tweestatenoplossing. Bij een vorig onderzoek in 2010 was er echter meer steun voor een Palestijnse staat naast een joodse staat: Toen was er nog sprake van 71% steun bij de Israeli’s tegenover 57% nu, en 57% bij de Palestijnen tegenover 52% nu.

Dat een tweestatenoplossing momenteel niet haalbaar zou zijn, heeft volgens de ondervraagden verschillende oorzaken. Een aanzienlijk aantal aan beide kanten noemt het uitbreiden van nederzettingen als reden. Ongeveer de helft van de Israelische joden geeft desondanks aan het uitzetten van de inwoners van de nederzettingen niet te steunen.

Een andere reden dat men denkt dat er geen vredesovereenkomst nabij is, is dat allebei de partijen elkaar niet vertrouwen. Zowel Israeli’s als Palestijnen verdenken elkaar van het streven naar territoriale expansie om de ander een onafhankelijke staat te ontzeggen. Ondanks dit wantrouwen zijn de deelnemers er wel van overtuigd dat slechts een minderheid van de andere partij een dergelijk doel ook daadwerkelijk actief nastreeft.

Voor het onderzoek werden 1200 Palestijnen en 900 Israeli’s gebeld met vragen. De enquête is een samenwerking tussen het Israelische Tami Steinmetz Centrum voor Vredesonderzoek en het Palestijnse Centrum voor Policy and Survey Research (PSR). Het PSR ondervraagt ook elk kwartaal Palestijnen over zowel binnenlandse vraagstukken als de omgang met Israel. De gezamenlijke studie is gesubsidieerd door de Nederlandse vertegenwoordiging in Ramallah en de Europese Unie. 

Volgens de hoofdonderzoekers, Dahlia Scheindlin en Khalil Shikaki, zijn de uitkomsten van de studie niet aanmoedigend. Als de daling doorzet zal er in de toekomst mogelijk geen steun meer zijn voor een tweestatenoplossing. Ze roepen daarom politici op om leiderschap en visie te tonen. Scheindlin en Shikaki hopen dat dit de publieke opinie op een positieve manier zal beïnvloeden. 

Deelnemers die aanvankelijk aangaven geen tweestatenoplossing te steunen, werden ook gevraagd of ze van mening zouden veranderen als de andere partij op bepaalde manieren toenadering zoekt. Een derde tot ruim de helft van deze groep reageerde positief op de voorstellen. Palestijnen gaven aan erkenning voor hun banden met het land en de vrijlating van gevangenen te willen. Voor joden zijn het tegengaan van haatzaaien en het erkennen van Israel als joodse staat belangrijke voorwaarden. Het onderzoek stelt dat als aan deze wensen tegemoet wordt gekomen, een ruime meerderheid van zowel Israeli’s als Palestijnen de tweestatenoplossing steunen.

Het hele rapport is hier te raadplegen. Zie hieronder enkele bevindingen in de vorm van grafieken.

 

Bron foto: Neta Bartal / Flickr.