Palestijnen lid geworden van drie internationale organisaties

IN MIDDEN-OOSTEN / Door: ELKAN VAN DER RAAF / 24 mei 2018 PALESTIJNEN VN

De Palestijnen zijn recent lid geworden van drie internationale organisaties. Het gaat om twee organen van de Verenigde Naties en de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. Door lidmaatschappen van internationale organisaties te verkrijgen, probeert de Palestijnse Autoriteit meer internationale erkenning te winnen.

Palestina geniet momenteel geen volledig lidmaatschap van de VN. Wel neemt het sinds 2012 als observator zitting in de Algemene Vergadering van de VN. Mede dankzij deze status kunnen de Palestijnen zich aanmelden voor lidmaatschappen van allerlei internationale organisaties. Zo kende vorig jaar INTERPOL Palestina een lidmaatschap toe. 

Met name de VS en Israel zijn tegen dit Palestijnse beleid. De Palestijnen moeten geen onafhankelijkheid nastreven door op eigen houtje lid te worden van internationale organisaties, maar aan de onderhandelingstafel met Israel gaan zitten om een onafhankelijk Palestina te realiseren, zo luidt de redenering. Dat is immers ook zo afgesproken in de Oslo-akkoorden. 

VN-coördinator voor het Midden-Oosten Nickolay Mladenov heeft de Veiligheidsraad deze week medegedeeld dat de Palestijnen op 15 mei lid zijn geworden van twee VN-organisaties. Het gaat om de United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) en de United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). Daarnaast zijn de Palestijnen ook lid geworden van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW). Deze organisatie is autonoom, maar werkt wel samen met de VN.

Het Palestijnse lidmaatschap heeft mogelijk gevolgen voor de desbetreffende organisaties. De VS is tegen dergelijke acties zolang de Palestijnen geen vredesoplossing met Israel hebben gevonden. Amerikaanse wetgeving verbiedt dan ook het besteden van subsidies aan VN- en aan VN verwante organisaties die Palestina als lid erkennen.

“De positie van de VS is consequent dat de inspanningen van de Palestijnen om zich aan te sluiten bij internationale organisaties voorbarig en contraproductief zijn,” zo luidt een eerste Amerikaanse reactie. “We zullen de toepassing van Amerikaanse wettelijke beperkingen met betrekking tot het Palestijnse lidmaatschap in bepaalde VN-agentschappen en organisaties evalueren.”

Toen de Palestijnen in 2011 lid werden van de Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO), bezuinigde de VS op haar uitgaven aan dit internationale orgaan. Vorig jaar trokken zowel de VS als Israel hun lidmaatschap van UNESCO in, naar aanleiding van het anti-Israelische beleid van de club.

Daarnaast heeft Washington flink gekort op subsidies aan de United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA), waardoor de hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen in financiële nood kwam.