Palestijnen protesteren tegen PA-sancties tegen de Gazastrook

In verschillende Palestijnse steden op de Westelijke Jordaanoever wordt wekelijks geprotesteerd tegen de door de Palestijnse Autoriteit ingestelde sancties tegen de Gazastrook. De inwoners van Gaza mogen niet langer gegijzeld worden door het conflict tussen Fatach en Hamas, aldus de demonstranten.

In 2007 werd de door Fatach gedomineerde Palestijnse Autoriteit door Hamas uit de Gazastrook verdreven. President Abbas probeert inmiddels al een aantal jaar de macht over de kustenclave terug te krijgen met het instellen van allerlei sancties. De hoop is dat de situatie in Gaza zo onleefbaar wordt, dat de Palestijnen in opstand tegen Hamas komen.

Zo weigerde de PA een tijdlang de elektriciteitsrekening van de Gazastrook te betalen, met een crisis tot gevolg. Daarnaast heeft de Palestijnse regering enorm bezuinigd op de salarissen van duizenden ambtenaren die werkzaam in de kustenclave zijn,

De sancties bleven niet zonder effect. In de tweede helft van 2017 ging Hamas aan de onderhandelingstafel zitten en kwam het tot een verzoening. De implementatie van het eenheidsakkoord bleef echter grotendeels uit en dus hief de PA de maatregelen niet op. Sterker nog, de sancties namen toe.

Onder de naam “hef de sancties op” protesteren Palestijnen tegen het wurggreepbeleid van president Abbas. De demonstranten verlangen een onmiddellijke opheffing van alle sancties op de Gazastrook.

De PA-sancties versterken de Israelische blokkade op de kustenclave, aldus de groep. Daarom roepen de demonstranten ook op tot beëindiging van de veiligheidscoöperatie tussen de PA en Israel. Voor komend weekeinde heeft de groep Hef de Sancties Op weer demonstraties gepland in verschillende steden op de Westelijke Jordaanoever. 

“Complot”
De PA is echter niet voornemens de sancties tegen de Gazastrook op te heffen. Palestijnse ambtenaren spreken van een “complot” door Israel en de VS, die de humanitaire omstandigheden van de Palestijnen in Gaza zouden willen misbruiken om het Palestijnse nationale project te “ondermijnen.” Het nu (gedeeltelijk) opheffen van de sancties zou de druk op Hamas alleen maar verlichten – en daarmee haar positie in de Gazastrook versterken, zo wordt gevreesd.

Tegelijkertijd denkt een aantal andere PA-officials dat het in stand houden van de sancties juist voor verdere verdeeldheid zorgt. Naar verluidt zoekt Hamas naar oplossingen om de humanitaire situatie in de Gazastrook te verbeteren, en zou welwillend staan tegenover voorstellen van Israel, de VS en Egypte. 

Cypriotische doorgangshaven
Één van de voorstellen is het bouwen van een haven in Cyprus, dat als hub voor schepen naar de Gazastrook zal fungeren. In deze zeepoort worden de goederen gecontroleerd, waarna de schepen hun vracht in Gaza kunnen afleveren. In ruil voor deze verlichting van de blokkade wil Israel de lichamen van de twee in 2014 omgekomen soldaten terug, en ook de terugkeer van drie Israeli’s die op dit moment vermoedelijk door Hamas worden vastgehouden.