Palestijnen verdeeld over toekomst

Ruim de helft van de Palestijnen, 54%, steunt het plegen van zelfmoordaanslagen op Israelische doelen en 50,2% steunt in meer of mindere mate het vredesproces. Dat blijkt uit een opiniepeiling die begin juni werd uitgevoerd door het gezaghebbende Palestijns Centrum voor Publieke Opinie (PCPO). Hieronder volgen de belangrijkste bevindingen.

Van de 1.181 ondervraagden is 63,6% tegen het zogeheten ‘Saoedische vredesinitiatief’ als dat het zogeheten ‘recht op terugkeer’ van de Palestijnse vluchtelingen en hun nakomelingen zou uitsluiten. Het Saoedische plan doet dat overigens niet, maar voorziet bovenal in het door Israel ontruimen van alle gebieden die in de oorlog van 1967 werden veroverd, inclusief Oost-Jeruzalem, in ruil voor vrede met de Arabische wereld.

Iets meer dan de helft, 50,8%, denkt dat zowel Palestijnen als Israeli’s recht hebben om in vrede en veiligheid te leven; 35,5% vindt van niet en 13,7% weet het niet. Echter, op de vraag of Israeli’s en Palestijnen na de stichting van een Palestijnse staat in vreedzame coëxistentie kunnen leven, antwoordde 34,3% positief en 45,2% negatief; 20,5% wist het niet.

Precies de helft steunt voortzetting van de intifada en 50,6% denkt dat die de Palestijnen voordeel heeft gebracht. Daarentegen wil 34,4 de intifada stoppen, terwijl 42,1% denkt dat het geweld de Palestijnse belangen in meer of mindere mate geschaad heeft.

50,1% is voorstander van serieuze en oprechte onderhandelingen tussen de Palestijnen en Israel en 30,8% wil dat de zelfmoordaanslagen op Israelische doelen worden gestopt.

Op de vraag hoe de Fatah Tanzim en andere Palestijnse organisaties moeten handelen als zij opdracht zouden krijgen hun wapens in te leveren, antwoordde 12,1% dat zij aan die opdracht gehoor moeten geven; 50,1% wil dat zij hun wapens verstoppen en 37,8% wil dat zij de opdracht gewoon negeren.

De deelnemers aan het onderzoek werd ook gevraagd op welke partij zij zouden stemmen als er nu verkiezingen zouden worden gehouden.

  1. Volkspartij 2,6%
  2. Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP) 9,4%
  3. Fatah 30,7%
  4. Hamas 18,3%
  5. Democratisch Front voor de Bevrijding van Palestina (DFLP) 4,1%
  6. Islamitische Jihad 6,5%
  7. FIDA 2,5%
  8. Onafhankelijken 8,6%
  9. Anderen volgens eigen opgave 2,1%
  10. Geen van de genoemden 15,2%