Palestijns onderwijs

IN EDUCATIE / Door: WEBMASTER / 3 dec 1997 ONDERWIJS PA WESTBANK

Indien in de toekomst onjuist gebruik wordt gemaakt van de Nederlandse hulp aan het Palestijnse onderwijs zullen stappen worden gezet om daaraan een eind te maken.

Dat zegt minister Pronk van Ontwikkelingssamenwerking in antwoord op vragen, die de Kamerleden Rouvoet (RPF), Verhagen (CDA) en Weisglas (VVD) op 22 oktober jl.stelden over het feit, dat de enige school, de Hope Flower School, die op de Westoever aan vredesonderwijs doet, moet betalen voor onderwijsmiddelen, die Nederland gratis aan de Palestijnse Autoriteit ter beschikking stelt.

De Hope Flower School, aldus Pronk, bevindt zich niet in een uitzonderingspositie. Elke privé-school onder Palestijns bestuur dient in zijn eigen onderhoud te voorzien. Nederland stelt jaarlijks 10 miljoen gulden ter beschikking aan het Palestijnse onderwijs.