Palestijns ‘vredesonderwijs’ geeft aanleiding tot Kamervragen

IN EDUCATIE / Door: WEBMASTER / 23 okt 1997 LIBANON ONDERWIJS PA PALESTIJNEN

De Kamerleden Rouvoet (RPF), Verhagen (CDA) en Weisglas (VVD) stelden deze week vragen aan minister Pronk van Ontwikkelingssamenwerking over de Nederlandse bijdrage aan het Palestijnse onderwijs. Dit naar aanleiding van het feit dat de Hope Flower School, de enige school in de Palestijnse gebieden die werkelijk iets doet aan vredesonderwijs, moet betalen voor onderwijsmiddelen, die Nederland gratis aan de Palestijnse Autoriteit ter beschikking stelt.

eest(elijke) uit de fles

In een reportage over het Palestijnse onderwijs van het actualiteitenprogramma 2 Vandaag begin september waren Palestijnse kinderen te zien van aan de PA gelieerde scholen, die zich in dreigende en oorlogszuchtige taal uitlieten over Israel. Schoolmeisjes dansten bij de opening van het Palestijnse schooljaar voor Jasser Arafat met Kalashnikov-geweren in hun hand. De Hope Flower School, die Joodse leerkrachten in dienst heeft, doet er alles aan om aan zijn 160 leerlingen, meest moslims, werkelijk vredesonderwijs te geven.

De Kamerleden verzoeken de minister bij de Palestijnse autoriteiten opheldering te vragen over de gang van zaken rondom de school, die met sluiting wordt bedreigd. Zij vragen of de minister met hen van mening is, dat de Nederlandse bijdrage opgeschort of stopgezet moet worden indien deze bijdrage het ontstaan van wederzijds begrip tusen Israel en de Palestijnen niet dient.