Palestijnse mensenrechtenactivist Bassam Eid: “Vergooi niet de laatste kans op zelfbeschikking”

Bassam Eid pleit in de Jerusalem Post van 18 januari voor een einde aan het bloedvergieten onder de Palestijnen en wijst Hamas en Fatah aan als verantwoordelijken voor de ontstane crisis. Eid is oprichter en directeur van de Palestinian Human Rights Monitoring Group in Oost-Jeruzalem. Hieronder een aantal interessante passages uit zijn betoog.

“Wie vandaag de dag de Palestijnse kranten zou lezen, zou geschokt zijn door de sinistere koppen: moorden, ontvoeringen, brandstichtingen, schietpartijen, wraakoefeningen en het afschieten van Kassamraketten. Geweld lijkt een collectieve ziekte te zijn geworden waar de Palestijnse denkwijze en politieke cultuur aan lijdt. Palestijnen in Gaza zijn opgehouden respect te tonen voor tradities die ooit het clansysteem vormden. In plaats daarvan identificeren zij zich met de ideologieën van politieke bewegingen waaraan zij zich verwant voelen (…). Abbas heeft gefaald in zowel zijn binnenlands beleid als in zijn diplomatie. Zijn intentie om vervroegde verkiezingen uit te schrijven zal de situatie waarschijnlijk alleen maar verslechteren. De inwoners van de Palestijnse gebieden zullen hoogstwaarschijnlijk opnieuw voor Hamas kiezen, omdat men niet gelooft dat Fatah genezen is van haar chronische ziekte, genaamd corruptie. Fatah op haar beurt zou gelijk hebben als zij in de campagne zou benadrukken dat Hamas niets heeft gedaan om de ‘Hervorming en Verandering’ waarvoor ze gekozen zijn, te realiseren. (…)

“Vrijheid kan alleen ontstaan als er eenheid en integriteit is. Het huidige Palestijnse leiderschap gedraagt zich alsof het interne geweld elders plaatsvindt en lijkt onverschillig ten opzichte van de mogelijkheid dat de geweldsescalatie oncontroleerbaar wordt. De intifada is niet langer een volksopstand. Zij is vervangen door een burgeroorlog. De wereld kijkt echter naar de intifada alsof het niets meer is dan Palestijns geweld dat zich soms tegen andere Palestijnen keert en soms tegen Israel. (…)

“De vraag is wat we nu moeten doen. Als volk zijn we het vertrouwen kwijt en worden we verteerd door depressie en angst. Wij kunnen niet eens meer onze gemeentelijke zaken regelen, laat staan het veiligheidsvraagstuk oplossen. Een eenheidsregering of een regering van technocraten zal de situatie niet verbeteren. (…)

“Wat in het nationale belang echt nodig is, is leiderschap en een regering die eerzaam is en onze mensen uit de crisis en van de ramp kan wegleiden. Helaas hebben veel van onze huidige leiders geen oog voor het nationale belang maar jagen ze vooral het eigen belang na. (…)

Palestijnen moeten beseffen dat dit onze laatste kans op zelfbeschikking kan zijn. Als we die verliezen, kan de kans voorgoed verkeken zijn. We kunnen het ons niet veroorloven om de fouten uit het verleden te herhalen, we kunnen ons niet nog een serie gemiste kansen veroorloven.”