Palestijnse premier neemt Nederlandse zorgen terroristenbetalingen slechts ter kennisgeving aan

Minister Zijlstra en de Palestijnse premier Hamdallah. Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken / Flickr.De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra zegt tijdens zijn bezoek aan de Palestijnse gebieden zorgen te hebben overgebracht over de betalingen aan terroristen in Israelische gevangenissen. De Palestijnse premier Rami Hamdallah zegt de zorgen te begrijpen, maar de uitkeringen niet stop te gaan zetten.

Minister Zijlstra heeft op 10 en 11 januari een bezoek aan Israel en de Palestijnse gebieden gebracht. In het verslag over zijn reis laat de bewindspersoon weten bij de Palestijnse Autoriteit te hebben “aangedrongen op aanpassing van het Palestijnse systeem van betalingen aan gevangenen.”

Door Israel veroordeelde Palestijnse terroristen kunnen rekenen op een maandelijkse uitkering van de PA. Er is sprake van een heus beloningssysteem: Naarmate hoe zwaarder de straf, hoe groter de uitbetaling. In totaal is in het afgelopen jaar door de PA niet minder dan 347 miljoen dollar overgemaakt aan terroristen en hun families.

Perverse prikkel wordt niet stopgezet
Kamerleden noemen dit dan ook terecht een perverse prikkel. Regelmatig worden Kamervragen gesteld over de instandhouding van het belonen van Palestijnse terroristen. Steevast antwoordt het Kabinet de zorgen te delen en deze aan de PA over te brengen. Van het stoppen of voorwaardelijk stellen van Nederlandse financiële steun aan de Palestijnen is echter geen sprake. Sterker nog, “Nederland is van mening dat familie van gevangenen, daar waar daar sociaal-economische behoefte en noodzaak toe is, een vergoeding kan krijgen,” aldus minister Zijlstra.

In antwoord op vragen van het CDA laat de Buitenlandse Zaken-minister weten “uitgebreid” te hebben gesproken met de Palestijnse premier Hamdallah over de betalingen aan gevangenen. Volgens Zijlstra heeft de PA-premier aangegeven “de Nederlandse bezwaren te begrijpen.” Meer dan begrip hoeft Nederland van Hamdallah echter niet te verwachten. De PA gaat door met de uitkeringen. Wel heeft de Palestijnse minister-president aangegeven het systeem te gaan “hervormen.”

Waarschijnlijk gaat het hier weer om een verandering die slechts oppervlakkig is. Naar aanleiding van eerdere druk over de terroristenbeloningen, werd het uitkeringssysteem zo gewijzigd dat de betalingen niet meer door de PA, maar door de PLO worden gedaan. CU-Kamerlid Joël Voordewind duidde deze wijziging dan ook aan als “slechts cosmetisch,” waarbij hij op bijval van toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders kon rekenen.

Nederlandse regering vindt steun aan PA geen probleem
De Nederlandse regering ziet echter geen problemen in haar financiële steun aan de PA. Dit bewuste geld wordt namelijk niet voor de terroristenuitkeringen, maar voor andere doeleinden gebruikt. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn hierbij voldoende waarborgen voorzien. Het Kabinet gaat hierbij voorbij aan het feit dat de Nederlandse bijdrage de Palestijnse regering de mogelijkheid geeft om meer geld vrij te maken voor de beloningen, daar de uitgaven op andere punten verlicht worden door de steun.

Taylor Force Act
In de Verenigde Staten is men een andere mening toegedaan. Daar ligt momenteel de Taylor Force Act op tafel. Deze wet zal – wanneer aangenomen – Amerikaanse hulp aan de PA stilzetten, totdat de regering van Abbas ophoudt met het belonen van terroristen en hun families. Het wetsvoorstel is vernoemd naar de Amerikaan Taylor Force. Hij werd in 2016 in Tel Aviv door een Palestijnse terrorist doodgestoken. De familie van de doodgeschoten dader krijgt nu een maandelijkse uitkering van de PA.

Ondanks dat de Taylor Force Act nog niet van kracht is, maakt president Trump al werk van het bezuinigen op hulp aan de Palestijnen. Zo heeft de VS onlangs haar steun aan UNRWA gehalveerd. In reactie op de kaalslag hebben verschillende landen – waaronder Nederland – extra steun toegezegd of de jaarlijkse bijdrage versneld overgemaakt.