Palestijnse premier: zonder tweestatenoplossing zal Israël demografische dood sterven

Als er geen tweestatenoplossing tot stand komt, zal Israël een “demografische dood” sterven en niet als democratische staat kunnen voortbestaan, aldus premier van de Palestijnse Autoriteit Mohammad Shtayyeh.

“Israël staat vandaag voor een grote uitdaging – of de tweestatenoplossing of een demografische dood.” Zo zei de PA-premier gisteren tijdens een bijeenkomst in Ramallah van Socialist International, een samenwerkingsverband van socialistische partijen.

Volgens Shtayyeh zijn er tussen de Middellandse Zee en de Jordaan-rivier meer Palestijnen dan Israëli’s. “Voor het eerst sinds 1948, is de demografische balans in het voordeel van de Palestijnen,” aldus de PA-premier. Hij lichtte zijn stelling toe met een rekensom: drie miljoen in de Westelijke Jordaanoever, twee miljoen in de Gazastrook en 1,8 miljoen in Israël zelf – bij elkaar 6,8 miljoen mensen. Er zijn 6,6 miljoen Israëli’s, dus komt Shtayyeh tot de conclusie dat de Palestijnen met 200.000 meer zijn.

De Palestijnse minister-president lichtte niet toe hoe hij tot zijn cijfers is gekomen. Volgens sommigen dikt de PA de cijfers bewust aan als onderhandelingstactiek. In een onderzoek uit 2004 claimt de American-Israel Demographic Research Group (AIRDG) dat er in werkelijkheid 1,34 miljoen minder Arabieren tussen de Jordaan en de Middellandse Zee zouden zijn dan wordt gezegd.

Hoe dan ook heeft Shtayyeh wel een punt. Als Israël wil voortbestaan als zowel een Joodse als democratische staat, dient een overeenkomst bereikt te worden tussen Israël en de Palestijnen.

Als geen tweestatenoplossing wordt bereikt, betekent dat volgens de PA-premier een “racistisch regime in uitvoering en wet” en “geen vrede”. Het pleidooi voor een tweestatenoplossing door Mohammad Shtayyeh is opvallend. Afgelopen week liet PA-president Mahmoud Abbas weten dat alle overeenkomsten met Israël worden stopgezet, wat gelijk staat aan een stap verder weg van de onderhandelingstafel. De laatste keer dat de Israelische premier Netanyahu en Abbas elkaar aan de onderhandelingstafel ontmoetten, was in 2013 onder auspiciën van de toenmalige Amerikaanse president Obama. Nadat dit faalde gaf de toenmalige Amerikaanse administratie aan de EU de kans om een leidende rol in het vredesproces te nemen. De Europeanen wist de twee partijen echter geen enkele keer samen aan tafel te krijgen. Een Frans initiatief om een vredesovereenkomst te schrijven zonder aanwezigen van Israel of de Palestijnen, liep ook op niks uit.

Onder de huidige Amerikaanse president Trump wordt al geruime tijd aan een nieuw vredesinitiatief gewerkt. Afgelopen maand publiceerde Trumps schoonzoon Jared Kushner het economische deel van het plan, maar de daarop volgende economische conferentie in Bahrein werd door het Palestijnse leiderschap geboycot.

Over de rest van het vredesplan wordt weinig losgelaten. Het is niet eens zeker of het initiatief wel een tweestatenoplossing zal inhouden De Amerikaanse ambassadeur in Israël David Friedman heeft aangegeven voor meer autonomie van de Palestijnen te zijn – wat niet gelijk staat aan twee onafhankelijke staten.

De Amerikaanse gezant voor het Midden-Oosten Jason Greenblatt kreeg ervan langs van PA-premier Shtayyeh in zijn toespraak gisteren. “Greenblatt gelooft, zoals hij zei in de VN-Veiligheidsraad, dat de Palestijnse aspiraties niet gelijk staan aan nationale rechten.” Bij een sessie van de Veiligheidsraad had de Amerikaanse gezant vorige week gezegd dat “aspiraties uitgedrukt als rechten geen vrede zullen realiseren”. “Het hoogste niveau van politieke blasfemie en het hoogste niveau van bevooroordeeldheid tegen de nationale rechten van het Palestijnse volk,” aldus Shtayyeh.