Verkiezingen in Israel: Partijportret Hadash-Ta’al

In de aanloop naar de Israelische verkiezingen op 9 april publiceert CIDI een serie ‘portretten’ van de verschillende partijen. Hadash-Ta’al is een alliantie van twee antizionistische partijen: de een communistisch, de ander Arabisch-seculier.

Bij de verkiezingen van 2015 dienden de antizionistische partijen voor het eerst een gezamenlijke lijst in. Deze Verenigde Lijst was uit nood geboren: omdat de kiesdrempel naar 3,25% was verhoogd, waren de vier verschillende partijen in de alliantie er allemaal niet zeker van dat ze zelfstandig in het parlement zouden komen. De alliantie behaalde dertien zetels en was daarmee de afgelopen vier jaar de derde grootste partij in de Knesset. Maar onderlinge spanningen leidden ertoe dat de alliantie in de aanloop naar de verkiezingen van 9 april uit elkaar is gevallen.

Ahmad Tibi, de leider van Ta’al, gaf het startschot. In januari verklaarde hij dat zijn partij niet langer onderdeel van de Verenigde Lijst zou zijn. Tibi is erg zichtbaar in de Hebreeuwstalige media en vond dat zijn partij meer vertegenwoordiging op de gezamenlijke lijst verdiende. Ayman Odeh, de leider van de communistische partij Hadash, sloot zich niet bij het restant van de Verenigde Lijst, maar bij Tibi aan. Hun alliantie heet nu simpelweg Hadash-Ta’al.

Volgens peilingen zou Hadash-Ta’al tussen de vijf en negen zetels halen. Nu hebben de twee partijen er vijf. Die potentiële toename aan electorale steun is te wijten aan de grote zichtbaarheid van Tibi en Odeh. De andere twee partijen in de opgebroken alliantie, Ra’am en Balad, trekken nu ook gezamenlijk op maar moeten vrezen dat ze de kiesdrempel niet zullen halen. Dat zou tot een netto verlies aan zetels voor de antizionistische, pro-Arabische partijen leiden.

Hadash

Hadash is de erfgenaam van eerdere communistische bewegingen in Israel. De partij presenteert zich niet als Arabisch maar als Arabisch-Joods en was de eerste partij die over een tweestatenoplossing sprak. Binnen Israel is de partij tegenstander van het Joodse karakter van de staat. Hadash streeft naar een socialistische samenleving.

Hoewel de partij vanwege haar antizionisme nauwelijks Joodse kiezers aantrekt, heeft de partij de laatste jaren altijd een Joods Knessetlid gehad. Voorheen was dat Dov Khenin, maar nu heeft hij het stokje overgedragen aan de politicoloog Ofer Cassif, die als vijfde op de gezamenlijke lijst met Ta’al staat.

Ta’al

Ta’al is het persoonlijke vehikel van Ahmad Tibi. De partij werkte vanaf 1999 achtereenvolgens met Balad, Hadash en Ra’am in alliantie samen tot de oprichting van de Verenigde Lijst in 2015. Tibi is een van de meest omstreden Knessetleden en deinst er niet voor terug grote woorden te gebruiken. Zo noemde hij Israel ‘een racistisch land’. Zijn kandidatuur is in het verleden door de Centrale Verkiezingscommissie afgekeurd, maar in hoger beroep liet het Hooggerechtshof Tibi toe. De redenering: de Israelische democratie is sterk genoeg om een partij als Ta’al aan te kunnen.