Paus moet excuus maken voor antisemitisme-vergelijking

Het op één lijn stellen van de beschuldingen over seksueel misbruik van minderjarigen met antisemitsme is schokkend en beledigend. Op Goede Vrijdag maakte pater Cantalamessa in bijzijn van Paus Benedictus deze vergelijking, toen hij uit een brief van een ‘Joodse vriend’ zei te citeren. De Paus greep niet in. Later verklaarde het Vaticaan na boze reacties de vergelijking niet passend te vinden. In een reactie noemde CIDI directeur Naftaniel deze bizarre vergelijking beledigend voor de Joodse gemeenschap en de slachtoffers van seksueel misbruik.

Alleen al in Nederland zeggen 1300 katholieken in de vijftiger en zestiger jaren misbruikt te zijn door katholieke geestelijken. Het is bizar dat Cantalamessa de katholieke geestelijkheid vergelijkt met de Joden, die eeuwenlang het mikpunt zijn geweest van valse beschuldigingen en vooroordelen. Nota bene zijn deze vooroordelen in het verleden vaak gevoed door katholieke geestelijken, met name rondom de dagen van Pasen als het kruisigingsverhaal wordt verteld.

De beschuldiging van sexueel misbruik berust echter niet op fictie en vooroordelen, maar op de werkelijkheid. Wereldwijd zijn duizenden katholieke kinderen het slachtoffer geworden van de perverse handelingen van priesters. Daarvoor past een Mea Culpa van de Paus en niet de suggestie van Cantallamessa dat nu de Katholieke Kerk een zondebok is geworden.
 
Voor de Joodse gemeenschap is het ontluisterend te vernemen dat schuldeloze slachtoffers van het eeuwenoude antisemitisme, vanaf de Kruistochten tot aan de Nazi-concentratiekampen, op één plaats gezet worden met katholieke priesters die hun handen niet konden afhouden van jongens en meisjes op internaten en op scholen. Het getuigt van een totaal wanbegrip over de Joods-katholieke relaties en de rol van de Katholieke Kerk in het verleden.
 
Het CIDI roept de Nederlandse bisschoppen op de handelwijze van het Vaticaan te veroordelen en verlangt van de Paus dat hij omonwonden excuus maakt over de uitlatingen van Cantalamessa en hem uit zijn huidige functie zet.