Politie: meldingen antisemitisme met bijna 50% gestegen in 2009

Hoewel het aantal bij de politie gemelde discriminatie-incidenten in 2009 licht daalde, is het antisemitische incidenten gestegen met bijna 50 procent. Ook discriminatie tegen homo’s steeg fors, met 13 procent. Dat blijkt uit het discriminatierapport van de politie over 2009, dat minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De stijging van antisemitisme komt overeen met de trend die CIDI en andere discriminatiebureaus meldden (maar niet met het rapport van de Anne Frank Stichting, dat oude cijfers hanteerde).

Het discriminatierapport van de politie, Poldis, meldt voor 2009 een totaal van 2.212 discriminerende incidenten. Dat zijn er minder dan in 2008.
 
Opvallend is het hoge percentage voor antisemitisme (9,4% van het totaal): dat steeg van 141 in 2008 naar 209 in 2009, een stijging van 48%. Ook waren er in 2009 meer incidenten rond synagogen dan tegen moskeeën of kerken, terwijl in 2008 het aantal incidenten tegen moskeeën nog hoger lag.
 
Ook homodiscriminatie (19,3% van het totaal) steeg, van 380 in 2008 naar 428 in 2009, een stijging van 13%. Van alle gemelde gevallen van mishandeling en openlijk geweld is ruim een derde gericht tegen homoseksuelen.
 
Directeur Ronny Naftaniel van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) waarschuwt dat deze cijfers slechts “het topje van de ijsberg” zijn: heel veel incidenten worden niet gemeld. Dit zegt ook de homobelangenorganisatie COC in een reactie. CIDI en COC dringen er bij de informateur op aan dat het nieuwe kabinet in het regeerakkoord maatregelen tegen deze toenemende discriminatie aankondigt. 
 
De politie gebruikte dit jaar een nieuw registratiesysteem. “Ik heb helaas moeten constateren dat de registratie van discriminatoire incidenten nog niet geheel op orde is”, schreef de minister van Justitie bij het aanbieden van het rapport aan de Tweede Kamer.
 
In sommige regio’s daalde het aantal incidenten sterk; dit wordt geweten aan problemen met de registratie. Een sterke stijging van het aantal gemelde incidenten – bijvoorbeeld in Rotterdam-Rijnmond – kan daarentegen niet worden verklaard door het omschakelen naar een nieuw systeem, stelt het rapport. 
 
Opmerkelijk is, dat het rapport de stijging van het aantal antisemitische incidenten juist wel verklaart uit het gestegen aantal meldingen uit diezelfde regio: “Uit de nadere analyse naar regio blijkt dat deze toename grotendeels voor rekening komt van de regio Rotterdam-Rijnmond, een regio die in 2009 veel meer incidenten is gaan aanleveren”, stelt het rapport.
 
Bron: Poldis 2009, het landelijke Criminaliteitsbeeld Discriminatie van de politie