Politieke tak Hamas op Europese terreurlijst

CIDI heeft op 26 juni jl. in een brief aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Justitie gepleit voor een besluit om naast de militaire tak ook de politieke tak van Hamas op de Europese lijst met terroristische organisaties te plaatsen. Afgelopen zaterdag is dit daadwerkelijk gebeurd. Eerder, op 19 augustus, schreef minister de Hoop Scheffer in zijn antwoordbrief aan het CIDI dat de Nederlandse regering zich in Europees verband zou inspannen voor plaatsing van de politieke tak van Hamas op deze lijst.

“De Nederlandse regering heeft (…) de activiteiten van de politieke tak [van Hamas] altijd nauwlettend gevolgd om te bezien of van een (…) scheiding tussen de verschillende takken sprake was. De regering is recentelijk tot de conclusie gekomen dat deze scheiding niet langer bestaat. Nederland is dan ook voorstander van plaatsing van de politieke tak van Hamas op de EU-bevriezingslijst. Over deze plaatsing bestaat in EU-kader echter nog niet de vereiste consensus”, aldus de minister in een brief aan het CIDI van 19 augustus jl..

De bloedige aanslag door Hamas op een stadsbus in Jeruzalem op 19 augustus, het definitieve einde van de hudna, heeft die consensus dichterbij gebracht. Na deze aanslag heeft Nederland er in EU-kader op aangedrongen nu daadwerkelijk tot plaatsing van alle onderdelen van Hamas op de terreurlijst over te gaan.

De inspanningen van onder andere de Nederlandse minister hebben op de informele ministersbijeenkomst van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken, afgelopen zaterdag 6 sept ember in het Italiaanse Riva del Garda, tot succes geleid: ook de politieke tak van Hamas staat nu op de terreurlijst. De stap is toegejuicht door de Verenigde Staten en Israel. Banktegoeden van Hamas kunnen nu bevroren worden en de politieke leiders van Hamas staan, net als hun militaire colega’s, op een zwarte lijst. Officieel moeten de Europese regeringsleiders dit besluit overigens nog bekrachtigen op de eerstvolgende EU-top; er is geen aanleiding te denken dat dit niet zal gebeuren.