Premier Netanjahoe veroordeelt anti-evangalisatiewet

Premier Netanjahoe heeft zich persoonlijk gewend tot de christenen in de wereld over het in februari 1997 ingediende wetsvoorstel om evangeliseren in Israel aan banden te leggen. De Nederlandse Europarlementariër De Waal (SGP/GPV/RPF) ontving naar aanleiding van zijn vragen aan de Israelische premier eveneens een brief van Netanjahoe.

Deze schrijft, dat de wet niet de steun heeft van de Israelische regering. “Het was” aldus de premier “een privé-wetsvoortel van Nissim Zvilli van de Arbeidpartij en van rabbijn Moshe Gafni van de Verenigde Tora Partij. Met minder dan dertig Knessetleden aanwezig slaagden Zvilli en Gafni erin de wet in een voorlopige lezing door het parlement te krijgen. “Maar” aldus de brief “om een wet te worden moet het voorstel nog driemaal door het parlement beoordeeld worden”. Omdat de Israelische regering ernstige bezwaren heeft tegen de wet zal zij “die stappen ondernemen die nodig zijn om de wet te blokkeren”. Netanjahoe besluit zijn brief met zijn waardering uit te spreken voor de “steun, vriendschap en toewijding” die de staat Israel van christenen ondervindt.

De wet werd ingediend nadat een Amerikaans christelijke organisatie in Israel huis-aan-huis zendingsmateriaal had verspreid. De wet stelde o.a. een jaar hechtenis voor voor “het in bezit hebben, drukken, kopiëren, distribueren of uitdelen van literatuur, waarin op enigerlei wijze een poging wordt gedaan om iemand ertoe over te halen van religie te veranderen”. De wet was volgens sommigen zelfs zo geformuleerd, dat iemand die in het bezit was van het Nieuwe Testament nog gearresteerd zou kunnen worden. “Het voorstel is anti-democratisch en geeft alleen maar de hypocrisie aan van de Avoda, die zegt een liberale partij te zijn”, aldus David Bar-Ilan, woordvoerder van de premier.