President Rivlin houdt indrukwekkende toespraak voor Jom Hasjoa

 “We moeten in staat zijn om kritiek van andere landen en hun leiders aan te kunnen. Niet elke dreiging vormt de opmaat naar een nieuwe sjoa en niet elke vorm van kritiek is antisemitisme. Niet elke leider die ons bedreigt is een nieuwe Hitler”. Dit zei de Israelische president Rivlin in zijn toespraak voor Jom Hasjoa.

Vandaag is het Jom Hasjoa. We herdenken de 6 miljoen Joden wier leven door de nazi`s en hun trawanten bruut werd ontnomen. In Israel – waar nog altijd 180.000 overlevenden van de sjoa wonen – wordt hier elk jaar uitgebreid bij stilgestaan. 

“We kunnen drie lessen leren van de sjoa. Ten eerste: we moeten te allen tijde zelf over ons lot kunnen beschikken. We moeten ons altijd kunnen verdedigen, onze nationale onafhankelijkheid moet gegarandeerd zijn in vrede en veiligheid. Ten tweede: het Joodse volk deelt een gemeenschappelijk verleden, maar ook en vooral een gemeenschappelijke toekomst. Dit gezamenlijke lot noemen we “sjutafut goral”. In Israel voelen we ons verantwoordelijk voor het lot van alle Joden over de hele wereld. In deze tijd van toenemende jodenhaat verdubbelt dat gevoel.
Als derde punt wil ik benoemen dat alle mensen zijn geschapen naar G`ds beeld en gelijkenis. We zijn allemaal verantwoordelijk voor elkaar en we mogen onze ogen niet sluiten voor gruwelijkheden die  elders in de wereld plaatsvinden. Sommige zelfs vlakbij aan de andere kant van de grens. Het is een fundamentele Joodse waarde om ieder mens te helpen.”

Deze drie lessen worden door President Rivlin ook wel “de derde weg” genoemd, naar aanleiding van de vraag wat we kunnen leren van – en moeten herinneren over de sjoa. Hij stond stil bij twee voor hem belangrijke zaken: De sjoa was uniek, aangezien ze gericht was op Joden, los van politieke overwegingen of territoriale conflicten. Ze was het gevolg van duizenden jaren antisemitisme en het doel was het uitroeien van het Joodse volk en hun toekomstige nazaten. Dit is een gruwelijk hoofdstuk in de recente Joodse geschiedenis. Het vond plaats in het verlichte Europa, in het Duitsland van Kant, de vader van de moderne ethiek, in het Frankrijk waar de revolutie de weg had geplaveid voor de mensen- en burgerrechten. In deze wereld werden de gruwelijkheden gepland en uitgevoerd.

Het tweede aandachtspunt was de neiging om “de wereld uitsluitend via de Sjoa-bril waar te nemen.” Volgens hem is dit onjuist en zelfs gevaarlijk. De Joodse geschiedenis is duizenden jaren ouder dan de Sjoa. “We zijn Joods gebleven, niet vanwege de vernietiging maar juist door de creatieve en spirituele geest van ons volk. Onze geschiedenis begon niet bij Auschwitz en mag daar ook niet eindigen.” Israel mag haar bestaan niet zien als “verdediging tegen de volgende sjoa” en moet met open vizier de toekomst tegemoet gaan. Israel is een sterke en bruisende democratie met een van de sterkste legers ter wereld. “We moeten ook in staat zijn om kritiek van andere landen en hun leiders aan te kunnen. Niet elke dreiging vormt de opmaat naar een nieuwe sjoa en niet elke vorm van kritiek is antisemitisme. Niet elke leider die ons bedreigt is een nieuwe Hitler”.

Ter info: de wereld telt momenteel net zoveel Joden als in 1922: bijna 14, 5 miljoen. In 1939 waren het er ruim 16 miljoen.

De belangrijkste Joodse centra zijn: 6.335 Miljoen joden in Israel, 5,7 miljoen in de VS. Er wonen zo’n 460.000 Joden in Frankrijk, 388.000 Canada, 290.000 GB en 180.000 Joden in zowel Argentinië als Rusland.