Shop

Een veilig Israel in een vreedzaam Midden-Oosten

17,95

Dertien toespraken die op 9 en 10 maart 2010 in het Vredespaleis in Den Haag door (inter)nationale experts werden uitgesproken.

Dertien toespraken die op 9 en 10 maart 2010 in het Vredespaleis in Den Haag door (inter)nationale experts werden uitgesproken.

Het boek “Een veilig Israel in een vreedzaam Midden-Oosten” bevat dertien toespraken die op 9 en 10 maart 2010 in het Vredespaleis in Den Haag werden uitgesproken. (Inter)Nationale experts lieten zich uit op het gebied van Israel en het Midden-Oosten.

Het symposium stond in het teken van de ‘cruciale relatie van vrede en veiligheid’. Uitgangspunt was dat een duurzame vredesregeling tussen Israel en het Palestijnse volk alleen mogelijk is als de onveiligheid en het gevoel van onveiligheid in het Midden-Oosten verminderd wordt. Er werd ingegaan op de dreiging van Iran, Israel als rechtsstaat en moslim extremisme. Sprekers waren onder andere minister-president Mark Rutte, vice-premier Maxime Verhagen, de voormalige Amerikaanse ambassadeur in Nederland Paul Bremer, voormalig procureur-generaal en minister van Justitie in Canada Irwin Cotler en Israels vice-premier Dan Meridor.

Een speciale plaats binnen het symposium werd ingenomen door het vertrek van John Manheim als voorzitter van het CIDI en zijn opvolging door Onno Hoes, de huidige burgemeester van Maastricht. De toespraken gaan in op de rol die Manheim in de loop der jaren gespeeld heeft en wat hij tot stand heeft gebracht. Maar dit boek is meer dan een eerbetoon aan Manheims succesvolle voorzitterschap. Het verschaft een diep inzicht in de uitdagingen waarvoor Israel staat en die in het licht van de recente ontwikkelingen in de Arabische wereld zeker niet minder zijn geworden.

Toespraken van P. Bremer, I. Cotler, E. Hirsch Ballin, O. Hoes, J. de Hoop Scheffer, H. Kney-Tal, J. Manheim, D. Meridor, R. Naftaniel, D. Rothschild, M. Rutte en M. Verhagen.