Shop

“Joden-haat en Zion’s-haat” – een drama in vijf bedrijven

18,95

Een bespreking van jodenhaat in zijn hedendaagse uitrusting. Door prof. dr. H.M. van Praag.
Een bespreking van jodenhaat in zijn hedendaagse uitrusting. Door prof. dr. H.M. van Praag.

Jodenhaat is een eeuwenoud verschijnsel. De inhoud ervan is tamelijk stabiel: afkeer van, tot aan pathologische haat jegens het judaïsme en zijn exponenten: de Joden. De verpakking van het verschijnsel is tijdgebonden en varieert dus. Aanvankelijk werd het voornamelijk theologisch gemotiveerd, later ‘genetisch’ (racistisch), terwijl in onze dagen jodenhaat zich presenteert als, wat genoemd wordt, Zion’s-haat. Onder dit laatste begrip wordt verstaan: ongemotiveerde kritiek op handel en wandel van de staat Israel, met als ultieme boodschap twijfel aan, c.q. ontkenning van de legitimiteit van die staat. Bespreking van jodenhaat in zijn hedendaagse uitrusting vormt het hoofdthema van dit boek. Het is een urgent thema. Jodenhaat, zo is gebleken, kan tot een massavernietigingswapen worden. Zion’s-haat bezit dezelfde potentie.

Over de auteur:

Dr. H.M. van Praag is emeritus hoogleraar psychiatrie aan de universiteiten van Groningen, Utrecht, Maastricht en het Albert Einstein College of Medicine in New York (Verenigde Staten).  Zijn wetenschappelijk werk betreft de biologische determinanten, de diagnostiek en de meting van abnormaal menselijk gedrag. Hij ontving hiervoor talrijke binnen- en buitenlandse onderscheidingen. Hij is lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen en Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. 

Een tweede belangstelling geldt de grensgebieden van psychiatrie en religie. Hij nam in Nederland het initiatief tot de oprichting van de Stichting Psychiatrie en Religie en was voorzitter van de Section Religion, Spirituality and Psychiatry van de World Psychiatric Association.