PvdA wil haatzaaiende websites hacken

In het algemeen overleg dat de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie op 8 en 9 december jl. met de Kamer voerden, is een aantal nieuwe maatregelen geopperd in de strijd tegen terrorisme. Peter van Heemst (PvdA) stelde voor haatzaaiende websites door hackers namens de AIVD uit de lucht te laten halen. Ook stelde de PvdA een motie voor om een zwarte lijst op te stellen waarmee islamistische haatpredikers uit EU-lidstaten geweerd moeten worden.

Kamerlid Van Heemst zegt dat zijn idee om ook buitenlandse haatdragende sites aan te pakken door minister Remkes overgenomen is. “Er zitten nog haken en ogen aan de uitwerking, maar er moet iets gebeuren tegen de voortdurende toestroom van haatdragende informatie via Internet en buitenlandse televisiezenders. Bijvoorbeeld als er op buitenlandse sites in Nederland levende jongeren worden opgeroepen om geweld te gebruiken tegen mensen die in Nederland wonen, dan moet daartegen kunnen worden opgetreden. Sites met een Nederlandse provider die wettelijk niet door de beugel kunnen moeten overigens ook actiever worden aangepakt”. Van Heemst pleit tevens voor een campagne om het Meldpunt Discriminatie Internet voor haatdragende websites onder de aandacht van het publiek te brengen. Ook moet bekeken worden of de “cyberpolitie”van het ministerie van Justitie voldoende mankracht heeft.

Remkes en Donner onvoldoende daadkrachtig

In zijn algemeenheid vindt Van Heemst dat er onvoldoende daadkracht van het ministersduo Remkes en Donner afstraalt: “Zaken kunnen en moeten beter en sneller. Ook ontbreekt de echte dialoog met de samenleving. De overheid moet ook vooraanstaan in de strijd tegen discriminatie. Het kan niet zo zijn dat jongeren met een Arabische naam niet aan de slag kunnen omdat ze vanwege hun afkomst niet eens op een sollicitatiegesprek worden uitgenodigd.”

Volgens Kees van der Staaij (SGP) duurt het veel te lang voordat er serieus actie tegen terrorisme wordt ondernomen. “De rol van Internet komt steeds weer naar voren. Internet functioneert nu als een vrijstaat. Analoog aan de aanpak van kinderpornosites moet tegen radicale haatzaaiende sites worden opgetreden. Vervolging en veroordeling zou een goede zaak zijn. Als de werkelijke politieke wil er is, kan er plotseling veel. Het komt op vasthoudendheid en voortvarendheid aan.”