PVV: onderzoek banden tussen Iraanse Republikeinse Garde en Nederlandse bedrijfsleven

IN NEDERLAND / Door: WEBMASTER / 30 jun 2010 IRAN MOTIE TERRORISME

De ministers van Buitenlandse en van Economische Zaken moeten onderzoeken of het Nederlands bedrijfsleven financiele banden heeft met de Iraanse Republikeinse Garde, vinden PVV-leden Kortenoeven en Van Vliet. Volgens deze kamerleden is het Iraanse Revolutionaire Garde Korps (IRGC) een van de belangrijkste steunpilaren van het Iraanse regime en speelt het een cruciale rol in de bewapeningsprogramma’s van deze dictatuur. Zij stelden hierover vragen aan beide ministers.
Zie de vragen onder de vouw.

Vragen van de leden Kortenoeven en Van Vliet (PVV) over de Iraanse nucleaire bewapeningsinspanning en over het aanpakken van een van de belangrijkste steunpilaren van het islamitische regime in Teheran: de Iraanse Revolutionaire Garde aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Economische Zaken.

1. Bent u bekend met het artikelen “CIA’s Panetta: Iran has enough uranium for 2 bombs”?[1] en “Mullen: Iran to continue with nukes”[2]?

2. Deelt u onze mening, dat het misdadige islamitische regime in Teheran voortdurend toont dat het maling heeft aan de internationale rechtsorde in het algemeen en aan het regime van het non-proliferatieverdrag in het bijzonder? Zo neen, waarom niet?

3. Onderschrijft u de analyse, dat het Iraanse Revolutionaire Garde Korps (IRGC) onder andere een cruciale rol speelt in de Iraanse nucleaire programma’s en de Iraanse (niet-conventionele) bewapeningsprogramma’s?[3] Zo neen, waarom niet?

4. Deelt u onze mening, dat het IRGC, vanwege zijn controle op vrijwel alle onderdelen van de Iraanse staat en samenleving, moet worden getypeerd als een van de belangrijkste levenslijnen van het misdadige islamitische regime in Teheran? Zo neen, waarom niet?

5. Deelt u onze mening, dat economische sancties alléén het misdadige islamitische regime in Teheran niet zullen kunnen weerhouden van het ontwikkelen van kernwapens, maar dat daarvoor de levenslijnen van dat regime zullen moeten worden doorgesneden? Zo neen, waarom niet?

6. Op welke wijze heeft u uitvoering gegeven aan de motie Van der Staaij c.s. van 24 november 2009 inzake het bevorderen dat het IRGC op de Europese lijst met terroristische organisaties wordt geplaatst?

7. Bent u bereid een onderzoek te laten verrichten naar de banden tussen (onderdelen van) het IRGC en het Nederlandse bedrijfsleven? Zo neen, waarom niet?

 

[1] CIA’s Panetta: Iran has enough uranium for 2 bombs, Washingtonpost.com
[2] ‘Strike on Iran would be destabilizing’, Jpost.com
[3] Iran Revolutionary Guard Elusive Sanctions Target, Abcnews.go.com