Wat moet er gebeuren bij spreekkoren?

IN ISRAEL / Door: WEBMASTER / 8 nov 2009 ANTISEMITISME CIDI HAMAS VOETBAL

Antisemitisme mag niet, ook niet in het voetbalstadion. CIDI heeft meermalen geprotesteerd tegen antisemitische spreekkoren: wat de fans van de tegenpartij ook doen, dit mag geen excuus zijnvoor antisemitisme. CIDI is verontrust over het steeds weer voorkomen van deze spreekkoren, omdat hierdoor antisemitische uitingen worden gebagatelliseerd (‘het is maar voetbal’) en steeds normaler worden gevonden.

In principe zijn de clubs verantwoordelijk voor het gedrag van hun supporters. Al in 2001 publiceerde het ministerie van VWS een Richtlijn verbaal geweld bij voetbal voor thuisclubs.
Kortom, de thuisclub moet zorgen dat er wordt opgetreden bij kwetsende spreekkoren.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een landelijk beleidskader opgesteld om kwetsende spreekkoren tegen te gaan. Daarbij wordt het protocol hieronder gehanteerd.
Verder zijn de scheidsrechter en/of de lokale driehoek altijd bevoegd een wedstrijd bij kwetsende of discriminerende spreekkoren direct stil te leggen.

In de praktijk lijken thuisclubs en scheidsrechters vooral bang om op te treden tegen grote groepen fans tijdens wedstrijden (wat bij het geweld rond voetbal ook wel voorstelbaar is). Zo kan het gebeuren dat iedereen in een stadion de spreekkoren hoort, behalve degenen die ertegen moeten optreden. Identificatie van de gangmakers is moeilijk als de stewards sommige vakken niet durven te betreden. De laatste tijd wordt hiervoor steeds vaker gebruik gemaakt van camerabeelden.

Protocol spreekkoren

Fase 1: oproep tot het publiek middels de stadionspeaker
Fase 2: (treedt in werking nadat spreekkoren aanhouden ondanks oproep stadionspeaker): vanuit de radiokamer wordt muziek gedraaid
Fase 3: (treedt in werking als spreekkoren aanhouden): spelers verlaten het veld
Fase 4: (treedt in werking bij tijdelijk stilleggen): overleg in de scheidsrechterskamer m.b.t. voorwaarden eventueel hervatten wedstrijd
Fase 5: (treedt in werking bij definitief staken van de wedstrijd): ontruiming stadion

Verboden spreekkoren zijn volgens de KNVB:

Spreekkoren zijn alle gevallen waarin kwetsende, beledigende,bedreigende, racistische en/of discriminerende teksten vanaf de tribune worden geroepen. Niet toelaatbare spreekkoren zijn: alle verwijzingen naar ‘hoer’, ziekten en geslachtsdelen en alle kwetsende, beledigende, bedreigende, racistische of discriminerende verwijzingen naar ras, geloof of bevolkingsgroep, zoals:
– oerwoudgeluiden
– imitaties van geitengemekker/schapengeblaat
– ‘hamas’
– gesis
– vuurwerkgeluiden
– geitenneuker

Andere spreekkoren dan genoemde kunnen ook reden zijn tot het stilleggen c.q. staken van een wedstrijd indien sprake is van kwetsende of discriminerende spreekkoren. (Bron: KNVB 2005)

Klik hier voor de Richtlijn Bestrijding Verbaal Geweld